หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหลาม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลิพอน
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนศรีนคร
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายสายชล เหมากระโทก
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายอนุชา อาญา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านถ้ำโกบ    จ.กระบี่
นางวีรวรรณ สินมา
ตำหแน่ง : ข้าราชการสามัญ
กลุ่ม : ข้าราชการสามัญ
ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,379,956 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,412,507 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,474,862 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,351,024 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,974,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,970,448 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,697,734 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,689,732 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,584,608 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,501,904 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,438,267 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,973,573 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,725,607 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,529,057 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกTCAS รอบที่ 1 iอบ Portfolio
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 77 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
การประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัย การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 64)
สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 14
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 15 ม.ค. 64)

โรงเรียนบ้านโพหวาย
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 15 ม.ค. 64)
เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 15 ม.ค. 64)
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับการเยี่ยมชมจากคณะศึกษานิเทศก์ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 15 ม.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 15 ม.ค. 64
วิสัยทัศน์ สพม เขต 21
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา | 15 ม.ค. 64
กำหนดการเปิดเร่ียนหลังจากปิดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนโยธินนุกูล | 15 ม.ค. 64
การเรียนการสอนแบบ New Normal
โรงเรียนวัดคลองเก้า | 15 ม.ค. 64
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมโนรม ได้รับเกียรติบัตร
โรงเรียนวัดมโนรม | 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 15 ม.ค. 64
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 15 ม.ค. 64
แจ้งคำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีฯ , มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์ฯ , และประกาศจังหวัด
โรงเรียนศรีนคร | 15 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดเรียนปกติ
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 15 ม.ค. 64
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 15 ม.ค. 64
iep
โดย : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต

โดย : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
ครูดีของแผ่นดิน
โดย : นางสาวจิราพร ทองสุย
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
โดย : นางสาวปาริตา สัจจากุล
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
โดย : นางสาววริษา ไชยถาวร
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 โครงการอบรมและแข่งขันออกแบบ Portfolio ด้วยโปรแกรม PowerPoint
โดย : นายกบิญศัณต์ เอี่ยมอักษร
ร.ร.ห้วยนางราษฏร์บำรุง    จ.ตรัง
เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
โดย : เด็กหญิงภูริชญา นุ้ยจินดา
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)    จ.นครศรีธรรมราช
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020
โดย :
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Sumo 1 KG
โดย : เด็กชาย ธีรภัทร ชลายนนท์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Sumo 1 KG
โดย : เด็กชายศุกลวัฒน์ เขียวทองอินทร์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th