หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นางสาวทิวาพร เกิดศักดิ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวอรณี อินทะแสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวศิริการณ์ น้อยวังหิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางนภัสรา อุทปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียน
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางนภัสรา อุทปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารวิชาการ
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,853,903 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 7,049,424 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,415,322 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,116,820 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,511,824 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,465,721 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,277,114 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,165,710 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,155,096 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,062,397 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,970,943 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,700,459 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,362,750 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,350,008 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,980,756 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดปะโอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
การรับอาหารเสริมนม และเอกสารใบงาน On-Hand ครั้งที่ 3 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน Onli
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวั
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
รับการตรวจประเมินอาคาร และสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
รับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
5 ธ.ค.64 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 06 ธ.ค. 64
ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่ม ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
โรงเรียนบ้านบางหิน | 06 ธ.ค. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย
โรงเรียนบ้านบางหิน | 06 ธ.ค. 64
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 16 ปี ชายทีมB เหรียญเงิน 14 ปี ชาย เหรียญทองแดงประชาชน 16 ปี ชายทีมA
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 06 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 05 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 02 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 30 พ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 26 พ.ย. 64
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
โรงเรียนวัดอดิศร | 05 ธ.ค. 64
โรงเรียนนายทหารกรมยุทธศึกษาทหารอากาศฝึกเดินทางไกล
โรงเรียนวัดอดิศร | 05 ธ.ค. 64
กิจกรรมClassroom meeting M4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Online]
โดย : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 [Online]
โดย : นางปริญญา สุขะวิศิษฐ์
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์"ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร์เกษม"
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
โครงงานคุณธรรม
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
เกมคัดแยกขยะ
โดย :
ร.ร.สุเหร่าหะยีมินา    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กชายสิริโรจน์ โพธิ์ศรี
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กชายธนะบัตร ไพเราะ
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสร้างสื่อประเภทวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดย : เด็กหญิงพัชริดา บำรุงชื่อ
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th