หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,910 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,847 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,178 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,175 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,272 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,065 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,896 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,661 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,915 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,240 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,564 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,074 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,207 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,547 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ต้อนรับ นางสาวเปรมนีย์ นาคนคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
สานสัมพันธ์สาธิตฯปทุมวัน - หนองโดนวิทยา
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
วันลอยกระทง(ประถมศึกษา)
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 ณ จ.สุุรินทร์ 30.10.63
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
วันลอยกระทง(ปฐมวัย)
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพิชัย
( จำนวน 102 รูป / โพสเมื่อ 30 ต.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา | 30 ต.ค. 63
ร่วมสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทย
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู | 30 ต.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรม รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 30 ต.ค. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดงหลวงวิทยา | 30 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 398/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ | 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดวาลุการาม | 30 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จากเงินนอกงบป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี | 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2020
โรงเรียนนารีนุกูล | 30 ต.ค. 63
ฺงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โดย : นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นายวีระ ชิดชม
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
วิทยากรอบรม PLC
โดย : นางแสงมณี อยู่พุก
ร.ร.ทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)    จ.มุกดาหาร
ข้อสอบ ศิลปะ ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปลายภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๓
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน SAENG-M Model
โดย : นางแสงมณี อยู่พุก
ร.ร.ทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)    จ.มุกดาหาร
ประดิษฐ์กระทงลอย
โดย : ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : ประกวดประเภทเพลง
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
โครงการยุวชนประกันภัย ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : วงดนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
โดย : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รณรงค์การใช้ถุงผ้า
โดย : สภานักเรียน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th