หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวบัวพันธ์ ชาบุญมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นายไสว คิ้วไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวธีรา ทุมา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
ตำหแน่ง : หัวหน้าสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่ม : ฝ่ายปกครอง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางกชพรรณ อมแย้ม
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
กลุ่ม : ฝ่ายปกครอง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นายภาณุเดช สิวะพลงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,123,531 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,504,947 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,066,428 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,486 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,530,301 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,419,445 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,155,030 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,942,743 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,789,270 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,744,391 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,624,808 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,611,093 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,548,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,526,522 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,493,352 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รณรงค์ต่อต้าน ยุติความรุนแรงและคุกคามต่อเด็กและเยาวชน
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
การอบรมโครงโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
“ฟุตบอลกระชับมิตร” ประชารัฐธรรมคุณเอฟซี - พะเยาพิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปท
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
กิจกรรมสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บทคัดย่อ
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
คู่มือลดเวลาเรียน
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีที่รับทุนมช.
โรงเรียนวิชชานารี | 20 ก.ค. 61
ประกาศวันมาเรียนรอบแรก
โรงเรียนสักงามวิทยา | 19 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 19 ก.ค. 61
แบบสำรวจการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสุไหงโกลก | 19 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร | 19 ก.ค. 61
บทคัดย่อ
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
คู่มือลดเวลาเรียน
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th