หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นายพชร ศรีบุญ
ตำหแน่ง : ช่างไม้ 4
กลุ่ม : ช่างไม้
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
นางกาญจนา กองแก้ว
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : ธุรการ
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
นางสาวปราณี จันทะนันต์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
นางจรัญญา ทองโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
นายประดิษฐ์ ทองพอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
นางสาวชชัญญาลักษณ์ สุภาษร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านคำหาด    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,831,992 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,123,849 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,794,866 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,440,531 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,924 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,894,225 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,741,034 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,650,313 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,553,574 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,551 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,922 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,434,007 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,378,287 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,271,679 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,670 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนเทศบาล๑ โสกคูณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
กิจกรรมวิชาการและตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)
( จำนวน 398 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชลธารวิทยา
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
กิจกรรมแนะแนวศึกษาเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชลธารวิทยา
( จำนวน 38 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
กิจกรรมเข้าพักแรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบ้านพนมดี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านคำหาด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู)
โรงเรียนบ้านบางเจริญ | 19 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 19 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างบริการ/เทคนิค
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 19 มี.ค. 61
ยินดีต้อนรับท่าน รองฯวลงกรณ์ บุญเต็ม ประธานคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ ด้วยความยินดีย
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี | 19 มี.ค. 61
การประชุมสัมมนาเพื่อศักยภาพของผู้บริหารและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 19 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 19 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 19 มี.ค. 61
ให้นักเรียนบัญชีสำรองยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส๒๓)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 19 มี.ค. 61
เผยแพร่ เอกสารงานวิจัย การพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 19 มี.ค. 61
เผยแพร่เอกสารงานวิจัย ชื่องานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 19 มี.ค. 61
บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
สื่อการรู้เรืองหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
โดย : นายอดุลย์ ไชยเสนา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นภาพวาดวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
โดย : นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย : ด.ช.ตุลา เหล่ามาลา ด.ญ.วิสุนีย์ สิงห์เชื้อ และด.ญ.วิระดา ไชยวงษ์
ร.ร.บ้านบึงหอม    จ.อุบลราชธานี
ระเบียบการแต่งกาย
โดย : ม5/1
ร.ร.อัรรอยยานพิทยานุสรณ์    จ.กระบี่
Portfolio นางสาวปิยะฉัตร ก่านพรมมา
โดย : นางสาวปิยะฉัตร ก่านพรมมา
ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์    จ.ขอนแก่น
Portfolio นางสาวปภัสสร โพธิชุม
โดย : นางสาวปภัสสร โพธิชุม
ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th