หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านควนมหาชัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
สพป.ขอนแก่น เขต 3
ประภา ธำรงพัฒนารักษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพระพุทธ    จ.นครราชสีมา
นายลิขิต พาลี B.T.C.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีรวม
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ วท.บ.
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นายจรัส สร้อยสอาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวศิริวรรณ จันทร์แสงกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
นางสายทิพย์ มาลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,916,746 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,285,791 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,935,273 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,520,249 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,514,561 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,488,773 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,346,622 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,283,219 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,257,830 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,173,951 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 984,599 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 892,734 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 874,010 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 870,256 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 858,166 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย รับการประเมินโครงการ อ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 60)
อาลัย ครูจันทร์ทิพย์ แสนคำ(กุ๊กไก่)
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 26 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
วันไหว้ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2560
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ม.4
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
มหกรรมวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
19-21 มิ.ย 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันอ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 18 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ( ป4-6) ง
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
ประชุมวิชาการเพื่อออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 4H ตามแนวกา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.2560. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครูที่แท้จริงน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 24 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 24 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 24 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยครูตำรวจ D.A.R.E. สภอ.อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย | 23 มิ.ย. 60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 23 มิ.ย. 60
การป้องกันผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิด Ransomware
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 มิ.ย. 60
การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์
โดย : นายระวิ เอกธรรมกุล
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
โครงงานประวัติศาสตร์
โดย : นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การส่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ( ภาษาไทย )
โดย : นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางรจนา ด้วงชื่น
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
โดย : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
เข้ารอบรายการเก่งวิทย์พิชิตล้าน กันตนา
โดย : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาววิมลนัน เขื่อนเพชร นางสาวนภัสสร คุณกีรติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผ่านเข้ารอบระดับภาคกลาง รายการสมรภูมิไอเดียช่อง3
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พิทักษ์ราษ นางสาวปิยวดี เสียงเย็น
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3
โดย : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th