หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,112,297 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,861 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,878,257 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,519,135 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,369,448 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,247 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,823,450 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,958 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,616,250 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,509,080 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,889 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,652 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,464,328 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,353,202 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,302,937 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มหกรรมทักษะวิชาการปีการศึกษา 2560
โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 61)
พิธีมอบระกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 61)
สีมามงคลคัพ ครั้งที่ 18
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 61)
โครงการอบรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่างวิชาชีพ PLC
โรงเรียนบ้านหนองแสง
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 ปี 2560
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
จับฉลากอนุบาล1
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 26 เม.ย. 61
รับสมัครครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 26 เม.ย. 61
ประกาศเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านวังหิน | 26 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านวังหิน | 26 เม.ย. 61
ปฏิทินการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
โรงเรียนระโนดวิทยา | 26 เม.ย. 61
ราคากลางสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 26 เม.ย. 61
ราคากลาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 26 เม.ย. 61
ประกาศการรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งครูปฐมวัย
โรงเรียนสหมิตรวิทยา | 26 เม.ย. 61
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 26 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ | 26 เม.ย. 61
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมกานเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นม.4
โดย : นางพนิดา เจริญสุข
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ครูดีสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายภาณุพงษ์ แก้วบุญเรือง
ร.ร.กลางดงปุณณวิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูดีเด่นประจำปี 2555
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
เอกสารค้นคว้าเรื่อง เรียนภาษาล้านนาด้วยตนเอง
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายปฏิภาณ ผาสุข เด็กชายประวีร์ แข่งขัน เด็กชายอินทัช อินทะจันทร์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ป. 4 - ป. 6
โดย : เด็กหญิงทัสนียา เลียง เด็กหญิงมนัสนันท์ เมตตากิจไพศาล
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. 1 - ป. 3
โดย : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คล้ายคลึง เด็กหญิงสลิลรัตน์ ประมวล
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
แข่งขันขับร้องเพลง ประเภทชาย ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายทรงพล แสงศรี
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
โครงงานวิทย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ
โดย : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th