หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดคันโช้ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาไผ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองบง
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.มหาสารคาม เขต 2
นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ อันพิมพ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านคลองบง    จ.นครราชสีมา
นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน    จ.ภูเก็ต
นางสาวขวัญธิดา ปานวน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : สนับสนุนการสอน
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชดาวรรณ สุงิ้วงาม
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : สนับสนุนการสอน
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,145,420 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,391,472 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,019,865 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,596,090 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,572,977 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,532,634 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,406,193 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,364,946 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,317,881 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,306,558 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,258,771 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,025,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,007,279 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 976,825 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 895,732 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
: //ประชุมจัดทำหลักสูตรโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
//โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ อบต.บ้านโภชน์ //
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
วันที่11สิงหาคม 2560 โรงเรียนโนนข่าวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์60
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
วันที่9สิงหาคม 2560โรงเรียนโนนข่าวิทยาได้เข้าร่วมกีฬาสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
วันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560จัดโครงการอบรมเพื่อการเสริมสร้างการใช้ICT
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ชื่อเรื่อง Claloemprakiat District History
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 23 ส.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 23 ส.ค. 60
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 23 ส.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงคว้า 2 รางวัลชนะเลิศวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2560
โรงเรียนบ้านควนสูง | 23 ส.ค. 60
วันที่ 23/8/2560 อบรมกฎหมาย ศาลยุติธรรมสาขาอำเภอปาย เผยความรู้ทางกฎแก่นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 23 ส.ค. 60
โครงการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ห่างไกลเหล้าและบุหรี่
โรงเรียนชนบทศึกษา | 23 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 23 ส.ค. 60
เจ้าหน้าที่อำเภอฝาง เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 23 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 23 ส.ค. 60
ผลการประเมินติดตามการบริหารจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 23 ส.ค. 60
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โดย : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
โดย : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว
โดย : นางสาวประกายแก้ว ชวาบ
ร.ร.ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)    จ.นครราชสีมา
รางวัลครูดีที่หนูรัก สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ผลงานหลักสูตรนมจีนประโดก
โดย : นางสาวประกายแก้ว ชวาบ
ร.ร.ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)    จ.นครราชสีมา
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประฐมวัย
โดย : นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
ร.ร.วัดมโนรม    จ.ชลบุรี
เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
โดย : น.ส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร น.ส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ น.ส.อาภากร นวมนิ่ม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
เข้ารอบ2 รายการสมรภูมิไอเดีย
โดย : น.ส.ศิริมา ศรีเมฆ น.ส.สุพิชญา แหลมผึ้ง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี

โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.ชีทวนวิทยาสามัคคี    จ.อุบลราชธานี
โคมไฟมหัศจรรย์ 6/1
โดย : โครงงาน
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
โดย : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th