หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเตรียม
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนบ้านตากแดด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางสาวจารุชา สมศรี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)    จ.ปทุมธานี
นางนิธิกานต์ จารุครุฑ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านทุ่งเหรียง    จ.ยะลา
นางสาวนูรีซัน อุเซ็ง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านทุ่งเหรียง    จ.ยะลา
นางสาวนูรีซัน สะมะ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านทุ่งเหรียง    จ.ยะลา
นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,292,940 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,265,781 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,931,589 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,527,897 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,427,671 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,014,612 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,854,460 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,695,090 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,670,952 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,558,318 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,540,192 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,515,409 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,496,589 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,429,023 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,396,579 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการจิตอาสาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
กิจกรรมสะเต็ม กลุ่มโรงเรียนวังแขม
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ลีลาศ
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่๑/๒๕๖๑
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ระชุมขับเคลื่อนนโยบายการจักการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
วันที่20พ.ค.61 การอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส ประกอบพิธีวางศิลาราก ศูนย์การเรียนรู้KMS
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 20 พ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง | 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 20 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 20 พ.ค. 61
เชิญร่วมบริจาคโลหิต
โรงเรียนสุไหงโกลก | 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | 20 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม | 19 พ.ค. 61
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)กำหนดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) | 19 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว | 19 พ.ค. 61
News Reading
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทนำ
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (ไทย)
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (ENG)
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th