หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
นายเชิดชัย แก้วกนก
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองผักแว่น    จ.สระแก้ว
พิมพร รวดเร็ว​
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์    จ.แพร่
นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวชมัยพร คงทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดประชานิมิตร    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,373,349 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,302,173 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,949,052 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,420 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,441,128 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,038,441 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,868,516 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,699,679 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,689,361 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,578,545 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,550,605 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,530,042 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,502,639 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,448,763 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,414,116 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันวิสาขบ
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อนการบริการ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดขะจาว
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 24 พ.ค. 2561
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านพารา
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
28 พ.ค.2561_กวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองกระเบียน
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนบ้านป่าพน | 28 พ.ค. 61
ร่วมงาน ณ วัดผัง 7
โรงเรียนบ้านป่าพน | 28 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ PLC
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 28 พ.ค. 61
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 28 พ.ค. 61
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 28 พ.ค. 61
ประกาศ งด การเรียนการสอน ประจำเดือนพฤษภาคม
โรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอม | 28 พ.ค. 61
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับสมัครครู วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 28 พ.ค. 61
อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2561 (ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนวิชชานารี | 28 พ.ค. 61
อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2561
โรงเรียนวิชชานารี | 28 พ.ค. 61
27 พฤษภาคม 2561 นายโสภณ ธิพึง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมสัมมนา โรงเรียนเป้าหมาย
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 28 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชุด เครื่องหมายลูกเสือโท
โดย : นางปาริชาต ใจมั่น (ศษ.ม.)
ร.ร.บ้านโนนสังข์ศรี    จ.มุกดาหาร
แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วน
โดย : นางปราณี อินทรักษา
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง มีสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่น ชีวิตปลอดภัย
โดย : นายธีรวิทย์ กวดขัน
ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา    จ.ตาก

โดย : นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ผลงานวิชาการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการสร้างเว้บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
โดย : นายพัฒนา โอมประพันธ์
ร.ร.สุไหงโกลก    จ.นราธิวาส
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th