หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวถิรนันท์ นาโสก
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายงานบุคลากร
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
นางสาวสำเนียง กาดนอก
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายงานบุคลากร
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
นางนาลอน หาญเสนา
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายงานบุคลากร
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
นางชัญญา คำสาลีรักษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
กลุ่ม : ฝ่ายบุคลากร
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
นางสาวณัฐนภางค์ ปิ่นหย่า
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายงานวิชาการ
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,398,767 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,012,722 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,726,877 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,261,479 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,839,149 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,672,065 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,630,651 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,505,408 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,444,977 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,436,535 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,360,440 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,314,578 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,218,700 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,170,390 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ปัจฉิม พี่ ม.๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
( จำนวน 26 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
บัณฑิตน้อย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
ทัศนศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
วันที่9 ก.พ. 25561 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
กิจกรรม Romklao Open house
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)
( จำนวน 188 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ุฟุตบอลพี่น้องมัธยมวีรนาทสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 20 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 20 ก.พ. 61
ปฏิทินวิชาการ
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) | 20 ก.พ. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 20 ก.พ. 61
จับสลากคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนโรงเรียนดวงกมล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนดวงกมล | 20 ก.พ. 61
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 20 ก.พ. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม.13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 20 ก.พ. 61
ประกาศ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนดำเนินการทดสอบประเมินคสามาสามารถด้านการอ่านฯ (RT)
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 20 ก.พ. 61
วันที่ 22 ก.พ. 2560 โรงเรียนดำเนินการจัดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับชั้น ป.3 ป.ุ6 ม.3 ม.6
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 20 ก.พ. 61
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้อนุบาล 1 และ ป.1
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | 20 ก.พ. 61
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลครูผู้ฝึกสอนลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดย : นายพงษ์อนันต์ จันทนาม
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นายศุภสิทธิ์ ทองแก้ว
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลครูผู้สอนศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นางเอมอร สมนึก
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลระดับประเทศ
โดย : นางยินดี ราชแก้ว
ร.ร.พัฒนศึกษา    จ.ชุมพร
คว้าเหรียญทองแดง แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
โดย : เด็กชายทักษกร สุขคำมี
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
โดย : ผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ร.ร.บ้านลานเอื้อง    จ.สุโขทัย
ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.สิงหพาหุ    จ.สิงห์บุรี
ชนะเลิศการแข่งขันฮูลาฮูป
โดย : เด็กชายปิยะ เร่ิมสาย เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาบาง และเด็กชายศรายุทธ ผลผาด
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีม
โดย : ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าอาม
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th