หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 0
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพป.ตรัง เขต 0
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 0
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
สพป.ภูเก็ต เขต 0
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สพป.หนองคาย เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗(บ้านท่าฉนวน)
สพป.ชัยนาท เขต 0
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นางสุภาพร เหมือนพรรณราย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นางนุสรา เลิศจรัสพงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพระม่วง    จ.ตรัง
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายอุระ ศรีอิสาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางพรทิพย์ ราชกรม
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,563,735 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,826,394 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,587,757 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,363,350 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,109,139 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,701,331 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,574,221 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,563,622 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,383,803 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,380,802 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,379,953 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,179,313 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,149,707 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,092,705 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,084,181 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
นางกันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเข้าร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผ
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ได้รับมอบป้ายโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหอยร่วมถวายราชสดุดี
โรงเรียนวัดหนองหอย
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
congratulations คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินกับท่านผู้อำนวยการ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต จบหลักส
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
ถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 23 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้เสนอราคาและผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระม่วง | 23 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านพระม่วง | 23 พ.ย. 60
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 | 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุสิ้นเปลือง)
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 23 พ.ย. 60
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านประตง | 22 พ.ย. 60
บริจาคฟักและแตงกวาเข้าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านประตง
โรงเรียนบ้านประตง | 20 พ.ย. 60
การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 2018
โรงเรียนบ้านประตง | 18 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 23 พ.ย. 60
ระเบียบวาระการประชุมครู ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี | 23 พ.ย. 60
เข้าวัดพัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 23 พ.ย. 60
2D Animation
โดย : นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
2D Animation
โดย : คณิต ทิพย์โอสถ
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
Web Editor
โดย : ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
Web Editor
โดย : เจริญ แสนย่าง
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560
โดย : นายวิทยา จันทร์ศิริ
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โดย : ประกวดโครงงานประเภทคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟเเวร์ ม.1-3
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
งานเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โดย : การเเข่งขันเล่นนิทาน ม1.-3
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
test e book
โดย : test e book
ร.ร.บ้านจาน    จ.ร้อยเอ็ด
E book
โดย : เด็กชายณัฐพงษ์ คำพันธ์ุ
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
E book
โดย : เด็กชายคุณานนท์ สุวรรณขัน
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.อุตรดิตถ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th