หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวอรวรรณ ไทรเกิดศรี
ตำหแน่ง : พนักงานบัญชี
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.สามัคคีสงเคราะห์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสมประเสริฐ สุกใส
ตำหแน่ง : พนักงาน
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.สามัคคีสงเคราะห์    จ.กรุงเทพมหานคร
คุณครูวิยดา หิรัญวัฒนสุข
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่3/2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สามัคคีสงเคราะห์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอชิรญา จันทร์ขจร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/4
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางสาวรัชนี นาท้าว
ตำหแน่ง : ฝึกสอน
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอีเติ่ง    จ.อุบลราชธานี
นายคมสันต์ ก้อนคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีเติ่ง    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,162,771 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,515,761 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,071,571 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,654,415 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,544,268 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,425,915 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,159,174 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,947,144 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,794,092 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,746,847 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,630,720 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,614,977 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,552,361 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,551,420 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,496,336 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนค้อวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 137 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
ฉีดวัคซีนบาทะยัก
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรายการ sponser basketball และ รายการไร้ควันบุหรี่ชีวีสดใส ณ โรงเรียนส
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
ทัศนศึกษา อ.1 - ป.3
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 170 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
ภาพกิจกรรมวันคารางานวิทย์ฯ อพวช 17-20 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อนักกีฬา
โรงเรียนระโนดวิทยา | 23 ก.ค. 61
อบรม นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
โรงเรียนวิชชานารี | 23 ก.ค. 61
18 สิงหาคม 2561 นักเรียนทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ เมืองทองธานี
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 23 ก.ค. 61
วันที่ 23/7/2561 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 23 ก.ค. 61
9 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองลาน | 23 ก.ค. 61
สอบกลางภาคเรียน 1/2561
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ | 23 ก.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
โรงเรียนวิชชานารี | 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 23 ก.ค. 61
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการActive Learning
โรงเรียนวิชชานารี | 23 ก.ค. 61
รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนวิชชานารี | 23 ก.ค. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวสุภาสินี จันทะพัน
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม    จ.ลพบุรี
บทความ "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา”
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "สุดยอดภาวะผู้นำ “Super Leadership”
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
ผลงานโปรแกรม paint
โดย : นางสาวมยุรี กาวิเศษ
ร.ร.บ้านละอุ่นใต้    จ.ระนอง
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th