หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดทศทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดอดิศร
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
สพป.เชียงราย เขต 1
นางสาวนันทิยา มีแก้ว
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นายสมชาติ บุญเรืองศักดิ์
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางวราภรณ์ กล่อมแก้ว
ตำหแน่ง : แม่ครัว
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางนันทิยา แข็งมาก
ตำหแน่ง : แม่ครัว
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวนฤมล พิกุลทอง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวปาวิภา คำแหง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 11,925,184 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,301,105 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,907,357 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,589,781 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,521,852 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,484,190 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,998,955 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,953,448 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,912,875 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,688,471 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,422,918 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,104,112 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,103,046 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,091,817 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมฝึกงานอาชีพ 12 ตุลาคม 2562
โรงเรียนวัดบ้านลำ
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
วันเทศน์มหาชาติ 7 ตุลาคม 2562
โรงเรียนวัดบ้านลำ
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
10 ต.ค.2562 มอบเหรียญรางวัลแข่งกีฬา อบจ. ให้ อนุบาล 2-3
โรงเรียนวัดสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
10-11 ต.ค.2562 สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนวัดสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
9 ต.ค.2562 ตลาดนัดลดเวลา 5 บาท
โรงเรียนวัดสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
7 ต.ค.2562 บ.บีกริมดูพื้นที่โรงเรียนร่วมพัฒนา
โรงเรียนวัดสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางสุภาพบุรุษวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดราช
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 17 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 17 ต.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 17 ต.ค. 62
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนใน
โรงเรียนวัดท่าพูด | 17 ต.ค. 62
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูล ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โรงเรียนนารีนุกูล | 17 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง | 17 ต.ค. 62
๓๖๖/๒๕๖๒ เป็นผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค ๕ จังหวัดตาก [ครูอำพร]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 17 ต.ค. 62
๓๖๕/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมคัดตัวทีมเยาวชนกีฬาบริดจ์ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ[ครูอำพร]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 17 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 17 ต.ค. 62
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ | 17 ต.ค. 62
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ด้านภาษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลระดับทองประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๒
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการที่๕ รางวัลระดับเงินประเภทประถมศึกษาปีที่๑-๓
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน 2 D เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โดย : ด.ช.ศุภกานต์ ชวดศรี,ด.ญ.ศตพร ไชยเม็ง
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4(ระดับเขต)
โดย : ด.ช.ธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ์,ด.ช.ชินวัตร ปิดตาระโพธิ์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต 1 จังหวัดสุโขทัย
โดย : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ระดับจังวัดสุโขทัย
โดย : ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
หนังสือเล่มเล็ก รัตภูมิบ้านเรา
โดย : นางสาวอุทุมพร ศรีมงคล และคณะ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th