หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดใหญ่
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านฉลอง
สพป.ภูเก็ต เขต 1
นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใหญ่    จ.สมุทรปราการ
นางวันทนี กัณฑ์ราย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านศาลาน้ำ    จ.พัทลุง
นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายมนัสชัย ศรีแนน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,582,083 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,222,480 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,778,258 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,161,037 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,041,386 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,684,517 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,656,194 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,637,629 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,437,430 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,397,698 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,083,805 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,075,751 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,944,687 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,888,406 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
23 เมษายน 2562 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์จัดพิธีสืบสารประเพณีสงกรานต์
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 62)
อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่วันที่ 22-24 เมษายน 2562
โรงเรียนดวงกมล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
งานวันเทศบาล 24 เม.ย. 2562
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
อบรม PLC
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
มอบตัวนักเรียน
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามแบบเข้ม ตามโครงการการจัดการเรียนการสอ
โรงเรียนบ้านนา | 25 เม.ย. 62
ประกาศเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 25 เม.ย. 62
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านรามัน | 25 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 25 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 25 เม.ย. 62
โตโยต้า(สุพรรณบุรี)มอบทุนการศึกษาและบริจาคยางรถยนต์เพื่อตกแต่งสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดกำมะเชียร
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 24 เม.ย. 62
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านรามัน | 24 เม.ย. 62
รับสมัครครูชาวต่าวชาติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 24 เม.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 24 เม.ย. 62
ตารางการปฐมนิเทศและปรับพื้ืนฐานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 24 เม.ย. 62
ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้นำเสนอผลงานและการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
โดย : นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
Best Practice "สร้างคน สร้างอาชีพ จากหม่อน-ไหม"
โดย : นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "เล่นปนอ่าน พัฒนาการก้าวไกล"
โดย : นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "โครงการไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ"
โดย : นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
สรุปผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)    จ.ฉะเชิงเทรา
1 เหรียญทองแดง Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายวิทยา จันทร์สม
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
1 เหรียญทองแดง Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายนพรัตน์ ทะขุ่ย
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
1 เหรียญเงิน Bockal memorial Tournament Russia
โดย : นายวีระพล จงจอหอ
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
แชมป์ 100 ปอนด์หญิง การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ เมือง เบ็บปุ ประเทศญี่ปุ่น รายการศึก KODO ชิงแชมป์ WPMF
โดย : นางสาวจันทกานต์ มโนบาล
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th