หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายยุทธชัย สรรพศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
นางไพลิน พุ่มแสวง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายชวน สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันติคาม    จ.ชลบุรี
นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายพนม สมบัวชื่น
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ/นักการภารโรง
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,413,877 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,183,820 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,707,136 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,111,300 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,979,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,582,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,538,762 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,501,198 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,342,313 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,280,108 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,029,575 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,959,951 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,911,212 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,856,572 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ด้านกีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
ลูกเซนต์นำความรักและความอบอุ่นสู่บ้านวาสนะเวศม์ #รักและแบ่งปัน
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
แข่งขันศิลป์หัตถกรรมระดับชาติ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
ตัวแทนยุวฑูตการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเด็กชายอติเชน​ ศรีไวย์​ น้องฟูลฟูล
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
กิจกรรมวันดินโลก 2561
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 20 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็ม
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
นักเรียนเก่ง100คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ โอเน็ต
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 62
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นม.6 การสอนแบบร่วมมือ
โดย : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นม.6 การสอนแบบร่วมมือ
โดย : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียวของนักเรียน ม.1
โดย : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ของใช้จากขยะ
โดย :
ร.ร.วัดอรัญญิการาม    จ.อุตรดิตถ์
ออมสินจากขวดน้ำ
โดย :
ร.ร.วัดอรัญญิการาม    จ.อุตรดิตถ์
โคมไฟจากขวดน้ำ
โดย :
ร.ร.วัดอรัญญิการาม    จ.อุตรดิตถ์
กระถางต้นไม้ลดโลกร้อน
โดย :
ร.ร.วัดอรัญญิการาม    จ.อุตรดิตถ์
กระปุกออมสินแสนสวย
โดย :
ร.ร.วัดอรัญญิการาม    จ.อุตรดิตถ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th