หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสร้อยวลี นานอก
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : แม่บ้านและนักการ
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นางสาววิลาวัณย์ สถิตย์วงศ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประชาศึกษา    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนจนาฏ ทาทิตย์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำหแน่ง : งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นายสุเทพ เอี่ยมสอาด
ตำหแน่ง : พนักงานขับรถยนต์
กลุ่ม : บุคลากรสนับสนุนการสอน
ร.ร.บ้านศาลา    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,045,866 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,325,197 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,936,448 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,291,432 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,194,048 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,047,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,939,428 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,760,689 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,718,277 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,479,120 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,383,286 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,186,523 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,987,274 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,955,832 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
โครงการเด็กและเยาวชนคนห้วยยยอดห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบรองเท้าให้นักเรียน จำนวน 55 คู่
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู 2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 - พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 18 มิ.ย. 62
วารสาร ข่าวสารโรงเรียนบ้านท่าบัว ฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับวันที่ 18 มิ.ย.2562
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) | 18 มิ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนศรีสระวงค์ | 18 มิ.ย. 62
การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
โครงการเด็กและเยาวชนคนห้วยยยอดห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบรองเท้าให้นักเรียน จำนวน 55 คู่
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู 2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 18 มิ.ย. 62
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ข้อมูลลงประวัติส่วนตัวนักเรียน
โดย : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
รายงานการอบรม DLTV
โดย : นางสาวสุนิษา ไชยถาวร
ร.ร.บ้านพรุพ้อ    จ.สงขลา
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" คุรุสภา พ.ศ.2557
โดย : นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2561
โดย : นางทองมัน สิทธิกัน
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
paper
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : เด็กชายไพศิษฎ์ เหลี่ยมดี
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th