หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,863 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,545 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,923 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,157 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,422 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,845 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,985 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,581 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,935 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,731 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,707 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,544 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,621 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,499 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประชุมหัวหน้าบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิม
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
ต้อนรับครูคนใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)​องค์
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
ประมวลภาพการประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
ประมวลภาพการดำเนินงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 03 มิ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
1 มิถุนายน2563 ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย นางสาวสุภัทรา สิงห์สังข์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เข้าสู่โรงเรียนบ้
โรงเรียนบ้านช้างเผือก | 03 มิ.ย. 63
กำหนดการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี | 03 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง การสอบคัดเลือกชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระบางวิทยา | 02 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้น อนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2563 ณ 03/06/2563
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 03 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 03 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2563
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 03 มิ.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ | 03 มิ.ย. 63
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ | 02 มิ.ย. 63
มาตราการและข้อปฏิบัติในการป้องกันตามมาตรการสาธารณสุข Covid-2019
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ | 03 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 03 มิ.ย. 63
วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
รายงานการประเมินโครงการ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โดย : ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โดย : ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)    จ.สุโขทัย
ผลการใช้ชุดกิจกรรมรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี
โดย : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง
ผลการใช้ใบงานการสืบค้นและสรุปความรู้ เรื่องโมลและสูตรเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ร.ร.ในเตาพิทยาคม    จ.ตรัง

โดย :
ร.ร.สารสาสน์สมุทรสาร    จ.สมุทรปราการ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.พบ.1)
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายวิชยานนท์ วงค์ธิมา
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายเบญจพล คนเที่ยง
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : เด็กชายณัฐพงค์ สุนะเสน
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th