หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
สพป.สระบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคู
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 39
โรงเรียนบ้านผาเยอ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านประทุนทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนนาจำปา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายอภิวัฒน์ ศิริสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น    จ.นครพนม
นางสาวอัมพร เทอำรุง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น    จ.นครพนม
นางสาวรัตน์ติญากร นรบัติ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น    จ.นครพนม
นายนพพร มีอภิรักษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น    จ.นครพนม
นางสาวกุลภัสสร พันธุกาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น    จ.นครพนม

ตำหแน่ง : ครูต่างประเทศ
กลุ่ม : ครูต่างชาติ
ร.ร.วัดประชารังสรรค์    จ.นนทบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,201,093 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,985,635 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,298,771 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,090,399 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,913,520 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,867,751 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,473,634 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,457,338 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,396,304 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,284,132 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,205,416 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,750,285 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,494,914 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,390,052 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
( จำนวน 26 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
( จำนวน 82 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
ประชุมผู้ปกครอง 2563
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเ
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 14 ส.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
vdo งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 14 ส.ค. 63
กิจกรรมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 14 ส.ค. 63
ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอกราบขอบพระคุณ 3BB ที่มามอบทุน
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ | 03 ก.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ | 25 ก.ค. 63
ต้อนรับ โรงเรียนบ้านเมืองบาง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 14 ส.ค. 63
งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-20 สิงหาคม 2563
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 14 ส.ค. 63
งานวันภาษาไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2563
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร | 14 ส.ค. 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเ
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) | 14 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ '๖๓
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา | 14 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบและอุปกรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 14 ส.ค. 63
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
โดย : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ร.ร.สามเงาวิทยาคม    จ.ตาก
SAR คุณครูนิภาพร แสงทวี ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวนิภาพร แสงทวี
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA
โดย : นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับประเทศ ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทมือ NEW BORN (มือใหม่)
โดย : ดช.ธัญเทพ สนิทพงษ์(ม.1/3)
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET) วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
โดย : ด.ช.ภัทรพล สุชนพงค์
ร.ร.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)    จ.บุรีรัมย์
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
โดย :
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย : ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ Mini marathon 10.5km รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย
โดย : นายสิมิลัน วิริยะ
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th