หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 33
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียนพนางตุง
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 0
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านพะทาย
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
นายเปรียญ ชูทอง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พนางตุง    จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางยวนตา เกตุเรน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางละออง ประทุมศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาว ธนาภา ขาวมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ ภูสามารถ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,235,079 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,410,377 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,090,815 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,751,951 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,669,132 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,622,848 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,127,675 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,076,990 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,056,395 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,765,698 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,495,325 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,196,066 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,147,172 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,127,725 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
19 พฤศจิกายน 2562 รับชมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
19 พฤศจิกายน 2562 รับมอบทุนการศึกษา โครงการ เซ็นทรัล ทำ สายฝันการศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
15 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2562
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
15 พฤศจิกายน 2562 สอบ Pre O-NET
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
13-14 พฤศจิกายน 2562 เข้าค่ายลูกเสือสามัญต้านภัยยาเสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
ฉีดวัคซีน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด
โรงเรียนบ้านประตง | 21 พ.ย. 62
ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 21 พ.ย. 62
แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 21 พ.ย. 62
ชื่นชม! น้องน้ำพุ หนูน้อย 9 ขวบ ยอดกตัญญูช่วยยายกรีดยางรับจ้าง
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ | 21 พ.ย. 62
บริษัท เว็งพัทท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายภูริทัต เศษสม นักเรียนยอดกตัญญู
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ | 21 พ.ย. 62
แบบขออนุญาติสอบนอกตาราง
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 21 พ.ย. 62
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง2/2562
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 21 พ.ย. 62
คำสั่งพิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 21 พ.ย. 62
เพลง ดอกเสี้ยวขาว
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 21 พ.ย. 62
ผู้ปกครองทุกระดับชั้น
โรงเรียนสุริยวงศ์ | 21 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา
โดย : นางสาวพัชรี อินทร์ทอง
ร.ร.บ้านน้ำพุ    จ.ชัยนาท
การแข่งขันกวีรุ่นใหม่(กลอนสี่) ป.4-6 เหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ของสพป.ชัยนาท
โดย : นางมาลัย เนียมปาน
ร.ร.บ้านน้ำพุ    จ.ชัยนาท
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
เขียนตามคำบอก (ครูณัฏฐณิชา สุวรรณโส)
โดย : เด็กหญิงธิดาวัลย์ ภาโสม
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
เขียนตามคำบอก (ครูณัฏฐณิชา สุวรรณโส)
โดย : เด็กหญิงรุ่งฤทัย ดุลยะลา
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
เขียนตามคำบอก (ครูณัฏฐณิชา สุวรรณโส)
โดย : เด็กหญิงขวัญจิรา มะละ
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
เขียนตามคำบอก (ครูณัฏฐณิชา สุวรรณโส)
โดย : เด็กชายฐิติกร ยศรักษา
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
เขียนตามคำบอก (ครูณัฏฐณิชา สุวรรณโส)
โดย : เด็กชายธีรภัทร ทุมวรรณ
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th