หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นางนุชรี เด่นตี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นายศรัณย์ พุ่มช่วย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านบางปู    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวกุลวดี เผือกผุด
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.บ้านบางปู    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาววนาลี ใกล้ชิด
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.บ้านบางปู    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางวริษฎา ธนาธีร์กุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านบางปู    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,599,151 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,595,903 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,118,372 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,665,619 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,599,683 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,498,732 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,199,915 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,981,861 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,833,309 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,764,848 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,681,799 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,680,035 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,637,920 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,567,124 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,564,763 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สิรินธร หาดดอกเกด จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 168 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
( จำนวน 80 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมวันอาเซียน และสัปดาห์ห้องสมุ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 16 ส.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แผนผังการเดินทางมายังสนามสอบ>>โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 16 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 16 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 16 ส.ค. 61
วันแม่แห่งชาติ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 16 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมัครแข่งขัน ROV
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป จำนวน ๓ กรอบ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 16 ส.ค. 61
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย | 16 ส.ค. 61
กลยุทธ์ 3 อ.สู่ความสำเร็จ การจัดการด้านไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 16 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ กำหนดจัดกิจกรรม วันที 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | 16 ส.ค. 61
แผนผังห้องสอบ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 16 ส.ค. 61
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการศึกษาความคิดเห็นนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ฯ
โดย : ดร.อุดม กัสมัง
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
สรุปการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษ ที่ 21
โดย : น.ส.วราภรณ์ สิงห์มี
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา    จ.พิษณุโลก
แบบสรุปรายงานการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
โดย : นางผกามาศ เสือคล้าย
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา    จ.พิษณุโลก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน การรู้เรื่องการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRCร่วมกับแบบฝึกทักษะคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศคูณภาพระดับทองโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป4-6)
โดย : ด.ญ.ชนิดา ชำนาญผล,ด.ญ.วริศลักษณ์ ำัทรพงศืตฤณ,ด.ญ.ณัชชา บัวจูม
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติสูงสุดของโรงเรียน
โดย : ด.ช.ณัฏฐกัรญจน์ แก้วกันหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 21 กิโลกรัม
โดย : เด็กชายรัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม
โดย : เด็กหญิงไปรยา เติมจิตร
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันสะเต็มศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นวัตกรรมอำนวยความสะดวกในบ้าน
โดย : เด็กชายรวินันท์ บุญใส่
ร.ร.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th