หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นางสาวภรัณยา พรหมสังคหะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
นางสาวขวัญศิริ อักษร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
นางสาวคุณัญญา นงค์นวล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
นางสาววรภรณ์ ชูทอง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสนุนการสอน
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
นางจรรยา อังศุกาญจนกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด    จ.กระบี่
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,480,678 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,995,102 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,511,866 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,948,327 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,823,203 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,451,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,247,491 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,213,715 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,172,922 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,131,554 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,931,902 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,860,446 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,795,096 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,692,821 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
19 มกราคม 62 นักเรียนชั้น ม. 4 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี - จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
19 มกราคม 62 นักเรียนชั้น ม. 4 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี - จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
17-19 มกราคม 62 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 เข้าค่ายพักแรม ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
17 มกราคม 62 ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษากับการสร้างเด็กไทย 4.0 เนื่องในวันครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
11 มกราคม 62 นักเรียนชั้น ม.4/16 แผนการเรียนการจัการธุรกิจอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการจัดการปัญ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
THAI-KOREAN INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM 2019 18/01/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กสารรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ชั้น ม.1 และห้องเรียนพิเศษ IP ชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม | 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 18/01/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 17/01/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 15/01/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 15/01/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ม.ค. 62
ตารางการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบโรงเรียนบ้านสากอ
โรงเรียนบ้านจือแร | 18 ม.ค. 62
ประกาศผลทักษะวิชาการ ระโนดวิทยาวิชาการ 61
โรงเรียนระโนดวิทยา | 18 ม.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุระการ
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา | 18 ม.ค. 62
ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : นายภานรินทร์ ปัญญาจรัสกุล
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
กรรมการตัดสินการประกวด/เเข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิฃาการ เเละเทคโนโลยีของนักเรียน
โดย : นางศศิธร สีอุ่น
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
กรรมการตัดสินการเเข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ
โดย : นางศศิธร สีอุ่น
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่องานวิจัยปี 60
โดย : นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2561
โดย : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นวัตกรรมการสอน
โดย : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป4-6
โดย : ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองแถม
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป1-3
โดย : ด.ช.ปริณวัฒน์ ดวงทอง
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดย :
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th