หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประชานิคม 4    จ.ชุมพร
นางสาวจิรนันท์ นาคสุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวสุวรรณา เขียวอาสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นางสาวยุวดี ไขมีเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.สามัคคีราษฎร์บํารุง    จ.ปทุมธานี
นายสุทัศน์ ตาน้อย
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : นักการภารโรง
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,131,195 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,507,016 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,067,928 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,685 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,532,208 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,421,320 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,155,992 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,943,914 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,790,610 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,744,940 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,625,819 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,611,979 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,532,766 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,117 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
รางวัลรองชนะเลิศโครงการ 2 BE NUMBER 1
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะกรรมการ กตปน. ตรวจประเมินโรงเรียนด้านวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม | 20 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันในโรงเรียน ราคากลาง 1,213,000 บาท
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา | 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดิน ปรับพื้นที่ หลังหอประชุมเอนกประสงค์ โครงการปรับพื้นที่และทำร่องระบ
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
คำสั่งที่ 156/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี'61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงานจานวน ๑
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์) จานวน ๙ ร
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 20 ก.ค. 61
610719ประชาสัมพันธ์โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี12
โรงเรียนปากพูน | 20 ก.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 20 ก.ค. 61
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/61
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 271 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 ก.ค. 61
บทคัดย่อ
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
คู่มือลดเวลาเรียน
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th