หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
สพป.นครพนม เขต 1
นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวภาณุมาส จันทร์สำราญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวผกามาศ ทะสีละ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
นางสาวปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูการเรียนร่วมเด็กพิการ
ร.ร.บ้านคลองกำลัง    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,258 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,342,011 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,001,218 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,564,313 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,543,405 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,511,570 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,373,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,301,070 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,284,162 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,223,723 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,004,014 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 958,114 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 922,828 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 884,088 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 881,777 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 24/7/60 งาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชลธารวิทยา
( จำนวน 31 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ต้านภัยยาเสพติด อำเภอภูสิงห์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)

โรงเรียนชลธารวิทยา
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)
ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกลุ่มโรงเรียนการกุศล
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชลธารวิทยา
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 24 ก.ค. 60
วันที่ 24/7/60 งาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 24 ก.ค. 60
ร.ร.อ่อนวิมลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบศรลม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับช
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา | 24 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกห้อง Gited ชั้น ม.1
โรงเรียนอรพินพิทยา | 24 ก.ค. 60
นักบัญชีน้อย ห.ศ. ประชารัฐ
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 24 ก.ค. 60
คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มโรงเรียนการกุศล
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง | 24 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ค. 60
การศึกษาไทยในอนาคต
โดย : นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
โดย : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1- ป.3
โดย : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1- ม.3
โดย : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3
โดย : นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายตฤษนันท์ ฐิตินันทน์สกุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายณัฐดนัย เกียรติอรุณ
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงณหทัย ทองนาค
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายรพี แสนตรี
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายปิติภัทร บุญชิต
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th