หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)    จ.พิจิตร
นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)    จ.พิจิตร
นางสาววาสนา จันทโรทัย
ตำหแน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)    จ.พิจิตร
นายปริญญา นะราชา
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)    จ.พิจิตร
นายอุดมศักดิ์ ชาติศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นายการะเวก แสงเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,713,689 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,409,285 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,009,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,633,856 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,490,884 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,350,567 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,101,315 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,907,574 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,754,613 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,722,987 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,582,208 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,581,992 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,527,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,504,434 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,467,339 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีภายใน.."บางเดือนเกมส์"2561
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
( จำนวน 118 รูป / โพสเมื่อ 25 มิ.ย. 61)
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
การอบรมโครงการอภิปรายและการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนวัดหนองตางู
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
การประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.สชาติ เอกปัชชา
โรงเรียนวัดหนองตางู
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดหนองตางู
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสุไหงโกลก
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คัดเลือกครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 26
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 มิ.ย. 61
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4-6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 มิ.ย. 61
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระศิลปชัย สิริธมฺโม
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 24 มิ.ย. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 24 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 24 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 24 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 23 มิ.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 23 มิ.ย. 61
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์ 3
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ 6
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ 5
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
คัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th