หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดแคใน(ชื่นแย้มราษฎร์บำรุง)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนวัดบางรักน้อย
สพป.นนทบุรี เขต 0
นางสมนึก สังข์ทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
นายปณตพล สุเมทานนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
นายสุเมธ โฉมรุ่ง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
นางสาวนารีรัตน์ บำบัดทุกข์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
นายสาธิต ดวงจำ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง เจนจิรา มาเรือน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อุทกวิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,283,751 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,442,997 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,046,417 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,036,511 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,636,281 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,627,532 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,546,853 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,439,572 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,340,373 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,324,253 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,297,423 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,061,779 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,045,660 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,032,033 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 919,304 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รานงานผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เดือนกันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ย. 60)
กีฬาวอเลย์บอลมินิวิทยุการบิน 25560
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 60)
รับการประเมิน โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 60)
อบรมวินัยจราจร
โรงเรียนบ้านตาด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 60)
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับกลุ่มโีงเรียน
โรงเรียนบ้านตาด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 60)
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับกลุ่มโีงเรียน
โรงเรียนบ้านตาด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 22 ก.ย. 60
ฟลุ๊คเลิกบุหรี่
โรงเรียนชนบทศึกษา | 22 ก.ย. 60
คลิปโทษภัยยาบ้า
โรงเรียนชนบทศึกษา | 22 ก.ย. 60
คลิปเลิกบุหรี่
โรงเรียนชนบทศึกษา | 22 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูเจ้าของภาษาญี่ปุ่น)(โครงการ Native Speaker)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
โรงเรียนบางมดวิทยา | 22 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ กิจกรรม งานพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล
โรงเรียนบางมดวิทยา | 22 ก.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 ก.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 22 ก.ย. 60
แบบฝึกทักษะชุดที่1ความรู้เบื้องต้นเซต
โดย : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวสุนิสา พลานุ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : นางสาวสุนิสา พลานุ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงทานตะวัน ศรีเพชร เด็กชายเดวิด เสียงพัน
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายชนันธร วรชาติ เด็กหญิงชลดา ต่างหู
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : ด.ญ.กชกร แสงอุทัย ด.ช.ปริวัตร ดวงขันธ์ ด.ญ.สุภาวดี ชำนาญกิจ ด.ญ.หนู เปา น.ส.หรรษา สว่างแสง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
สื่อการสอน plc
โดย : สื่อการสอน plc
ร.ร.วัดต้นชุมแสง    จ.พิจิตร
เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : นายวัชรพล นรมาตย์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th