หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางเครือวัล ฟูวุฒิ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
นางสาววิภาวรรณ คำภาพงษา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
นางสาวตรีรัตน์ ศรีมุกดา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
นายธีรชัย ชูศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู ประจำชั้นอนุบาล 3/3
กลุ่ม : บุคลากรครูในโรงเรียน
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
นางสาวเอกอร ชัยโทน
ตำหแน่ง : ครู ประจำชั้นอนุบาล 3/2
กลุ่ม : บุคลากรครูในโรงเรียน
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
นางสาวอนุสรณ์ กูดอั้ว
ตำหแน่ง : ครู ประจำชั้นอนุบาล 3/1
กลุ่ม : บุคลากรครูในโรงเรียน
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,361,001 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,724,018 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,191,707 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,776,346 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,668,224 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,593,530 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,263,427 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,025,830 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,897,150 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,791,749 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,750,939 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,743,249 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,683,337 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,677,310 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,598,140 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน/ข้าราชการบรรจุใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
งานประเพณีสงกรานต์โกรกกราก
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 18 ก.ย. 61
สอบกลางปีและสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561 3-5 ต.ค. 61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
งานมุทิตาจิต "ครูพิกุล มาลาทอง" 28 ก.ย.61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
กีฬาเครือข่ายหนองบัวแก่งเสี้ยน 21 ก.ย.61
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 18 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 18/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 18 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 17/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมาบริการ)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปตท.สผ. คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
โรงเรียนวังแขมวิทยาคมเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู ได้รับยกยองเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560
โดย : นางสาวทศมพร ทองตระการ
ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) – ระดับพื้นฐาน
โดย : นางผกามาศ เสือคล้าย
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา    จ.พิษณุโลก
วิดีโอการสอนต่างๆ
โดย : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การจัดการความรู้ผ่านระบบ (e-Learning : LMS) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Knowlege Management :KM
โดย : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
งานวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย
โดย : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง อดีต ปัจจุบัน ประเพณีไทย
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
ธรรมชาติสร้างสรรค์
โดย : 1.เด็กหญิงเวธินี พิมพ์บึง 2.เด็กหญิงอลิสญา มาพระยืน 3.เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ สมพันธ์
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
ธรรมชาติของหนู
โดย : 1.เด็กหญิงสิริวิมล อิสริยะกาญจน์ 2.เด็กหญิงเปาวลี ทิพยเวช 3.เด็กชายสุพจน์ ทำมาก้อม
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
การตัดต่อ2
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
สูตรไฟฟ้า
โดย :
ร.ร.ประชาสงเคราะห์    จ.ชลบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th