หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายวันชัย คงสมบูรณ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศศิธร รักษาชนม์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายสุรชัย บัวจูม
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล เพชรประไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวศุกร์ฤทัย รุ่งสว่าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,677,059 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,398,310 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,001,522 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,631,491 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,486,430 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,343,433 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,096,591 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,903,000 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,748,828 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,720,164 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,578,920 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,574,567 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,525,045 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,497,904 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,463,884 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง รับน้องชั้นม. 1 -3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
โครงการจิตอาสาป้องกันเอดส์
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
( จำนวน 105 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2
โรงเรียนบ้านพารา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านพารา
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน AFS รุ่นที่ 58
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถทะเบียน บง-9978 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะ
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 21 มิ.ย. 61
21 มิ.ย.61
โรงเรียนสุไหงโกลก | 21 มิ.ย. 61
กิจกรรม:ทำขนมจีบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ | 21 มิ.ย. 61
สมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
บรรยากาศน่ารู้
โดย : นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย
โดย : นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส วิชา ง 21102 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดย : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว33204 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
โดย : นางสุรีพร ชิตมณี
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
แผนการจัดประสบการณ์ชุดฝึกกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์
โดย : นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ร.ร.วัดมโนรม    จ.ชลบุรี
วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
คัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th