หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นางสาววัชรียา พิมสุตะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจินตนา ห้องแซง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
นางธารกมล ชาลีไชย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
นางสาวพิจิตรา ประสานศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
นายไพศาล นรารักษ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
นายบรรชา ลุหาเกตุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองนกทา    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,518,529 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,746,349 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,209,312 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,786,657 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,682,370 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,608,480 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,273,946 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,033,769 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,908,496 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,796,530 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,768,526 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,750,249 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,706,835 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,686,985 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,603,816 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 วันสันติภาพโลก
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
มุทิตาจิต ครูปทิมจันทร์ ปันนะ ระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
Success Story SESA17 Symposium : SSSS 2018
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
ศูนย์วิทย์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 27 กันยายน 2561
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง | 24 ก.ย. 61
คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ต.ค.61-ม.ค.62 ฉบับร่าง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 24 ก.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 24 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 24 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 24 ก.ย. 61
แบบบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 24 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม | 24 ก.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 24 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 23/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 24 ก.ย. 61
ผู้ฝึกสอนการประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ของนักเรียนชนิดกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
โดย : นายประคอง อุดมกร
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Application เทคโนโลยีสารสนเทศ "ICT AU School"
โดย : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
แผนการสอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์
โดย : นายโชคชัย กลมเกลียว
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา    จ.ยโสธร
แผนการสอนที่ 2 เศรษฐศาสตร์
โดย : นายโชคชัย กลมเกลียว
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา    จ.ยโสธร
รางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
โดย : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอีนดับที่ 1 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2561
โดย : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
แอปพลิเคชัน Sano Cafe บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : น.ส.ขวัญจิรา ศรีทองคำ
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
แอปพลิเคชันกล้วยน้อยร้อยล้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
นักเรียนได้รับรางวัลระดับ Merit รายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3
โดย : ด.ช.กิตติพล จรัสรัชวานิช ด.ช.ขวัญวงศ์ อติวรรณาพัฒน์ ด.ช.ศมนันท์ ภานุวัฒน์วนิชย์
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th