หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวเครือวัลย์ จันแดง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.บึงกาฬ
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,814,145 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,800,156 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,289,871 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,892 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,742,737 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,657,389 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,307,107 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,089,901 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,938,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,899,738 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,854,440 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,814,176 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,799,114 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,712,098 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,622,361 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมบุคลากรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ โปรแกรม Logbook
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 ต.ค. 61)
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 19 ต.ค. 61)
โครงการยุวชนประกันภัย โดย ร.ร. ธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 19 ต.ค. 61)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 19 ต.ค. 61)
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 61)
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 19 ต.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 19 ต.ค. 61
รับสมคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม | 19 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรครูจ้างสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม | 19 ต.ค. 61
เหล่าคามพิทฯมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 19 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | 19 ต.ค. 61
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 19 ต.ค. 61
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 19 ต.ค. 61
การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 19 ต.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 19 ต.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดตรัง
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสร้างสรรค์เกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดตรัง
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองเกียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประชุม สัมนนา เรื่องการบริหารบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรน์ฟอร์จูน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารการเงินและพัสดุในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ^เด็กดี ศรีโรงเรียน^
โดย : เด็กหญิงประภัสสร วงศ์เดือน เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ เด็กหญิงนริสรา เนียนไปสง
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซอด้วง)
โดย : เด็กหญิงศิราภัสสร หนูหีต ชั้น ป.4
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซอด้วง)
โดย : เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย ชั้นป.5
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซออู้)
โดย : เด็กหญิงณัตธิมา อินทรทัศน์ ชั้น ป.5
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217    จ.สุราษฎร์ธานี

โดย : นักเรียนสามารถติดฟุตบอลอาชีพ
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th