หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนน้ำผุด
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดปริวาศ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
นายจตุรยุทธ แสงผดุง
ตำหแน่ง : ธุรการ
กลุ่ม : ธุรการ
ร.ร.มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวกนกวรรณ โกมล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)    จ.ปทุมธานี
นางณภัสรา ศรีสังข์
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ    จ.ตาก
นางสาววันดี มียันต์
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ    จ.ตาก
นายชลิต สวัสดี
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ,วิชาคริสต์ศาสนา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ดรุณานุกูล    จ.สมุทรสงคราม
นางชาณิศา โพธิขำ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,006,990 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,101,838 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,595,634 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,084,351 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,890,940 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,513,909 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,322,683 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,308,512 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,255,292 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,187,493 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,977,302 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,884,965 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,819,808 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,816,832 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
christmas day celebration 2018
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี 61
โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
Math Genius Camp 2019
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
กิจกรราเปิดบ้านวิชาการ 61
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
18 ก.พ.62 คณะครู และนักเรียนชั้น ป.6 เป็นตัวแทนรร.หลักเมืองฯร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดธัญญาวาส
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 18 ก.พ. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 18 ก.พ. 62
โครงการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 ก.พ. 62
กิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึก
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 18 ก.พ. 62
เส้นทางสู่ความสำเร็จโรลเลอร์สกี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) | 18 ก.พ. 62
๐๖๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา [บริหารงานทั่วไป]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
๐๕๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 [วิชาการ]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
๐๕๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห่ฯ [วิชาการ]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
๐๖๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5) [วิชาการ]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
๐๖๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน [ครูพนัชกรและครูจารุวรรณ ข.]
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูที่ปรึกษาประเมิน)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 18 ก.พ. 62
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
โดย : นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
โดย : นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายทินกร สายสุนทร
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
เด็กประพฤติดี มีค่านิยม
โดย : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หลงรักษ์
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงปณิตา มะลิพันธ์ เด็กหญิงปิ่น เด็กหญิงมุก
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
โดย : เด็กชายปฐวี มะลิพันธ์ เด็กชายกรินทร์ สืบโสตร เด็กหญิงสโรชา มาตรศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
เดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th