หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดตะพงนอก
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางอารีย์ คนซื่อ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โคกสลุงวิทยา    จ.ลพบุรี
ณัฐนันท์ สุขสม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ณัฐธิดา หมายถมกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ฟาตีมุ๊ มาราวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางจิตรพร สมสร้าง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สว่างคูณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,986,558 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,673,893 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,261,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,877,108 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,817,473 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,802,370 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,304,111 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,255,395 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,238,654 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,039,061 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,977,094 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,597,540 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,302,309 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,288,758 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
Chinese camp
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 เม.ย. 63)
กิจกรรมวันเด็ก 2563
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 เม.ย. 63)
Merry Christmas & Happy New Year 2020
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 เม.ย. 63)
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 เม.ย. 63)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 07 เม.ย. 63)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดทำระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย QR CODE
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 06 เม.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
LEARN FROM HOME
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 07 เม.ย. 63
การใช้บริการสถานที่ภายในโรงเรียน
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
แนบหลักฐานประกอบการสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 07 เม.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ครูอัตราจ้างสอนวิชา ภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ระบบไฟและระบบอินเตอร์เน็ต(e-bidding)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 07 เม.ย. 63
อะมั้ลเดือนชะบาน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 07 เม.ย. 63
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
โดย : ชัยยา บุญโต
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69
โดย : ด.ญ.ตรีชฏา สอนวิจิตร
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นางสาวกนกวรรณ แอบไธสง
ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง รีบรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ แบบหมู่
โดย :
ร.ร.เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.บึงกาฬ
ทีมฟุตบอลเหี้ยอาละวาด
โดย :
ร.ร.วัดยุคลราษฏร์สามัคคี    จ.ชลบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th