หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสวนส้ม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางปาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเย็น
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านสากอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสำราญ วัจนะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
นางสาวอารีรัตน์ วัฒนานนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
นายสิทธิชัย ดอนสระไพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสกุลรัตน์ นาคดีล้วน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
นางสาวหทัยรัตน์ หมานนุ้ย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์    จ.กระบี่
นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มสำนักงานอำนวยการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 11,642,143 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,773 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,211,259 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,795,665 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,515,301 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,441,323 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,404,925 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,953,046 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,893,997 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,823,031 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,626,221 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,373,395 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,077,754 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,071,327 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,036,916 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
งานเรียงร้อยด้วยรัก ถักทอด้วยสายใย
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
เข้าร่วมการประกวดตามโครงการอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯจังหวัดเชี
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
นิทรรศการวิชาการบูรณาการและตลาดนัดหรรษา
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
( จำนวน 100 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
ติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ด
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
คณะจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)​ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศ
โรงเรียนแม่แจ่ม
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงงานอาชีพ เรื่อง Herb and health สมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนบ้านฉลอง | 22 ก.ย. 62
ประกาศ-ศธ.สถานศคกษาพอเพียง-2561
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี | 22 ก.ย. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 05 ก.ย. 62
การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโคดดิ้ง
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย | 22 ก.ย. 62
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | 22 ก.ย. 62
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านบางจาก | 22 ก.ย. 62
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ (One Stop Service : OSS)
โรงเรียนบ้านบางจาก | 22 ก.ย. 62
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก
โรงเรียนบ้านบางจาก | 22 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 22 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 22 ก.ย. 62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธุกรรม โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง เสียง โดยการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดย : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
โครงงานอาชีพ เรื่อง Herb and health สมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพ
โดย : เด็กหญิงณัฐฑริกา จันทร์ทัศน์ เด็กหญิงสิรินภัทรา สุวรรณโณ เด็กหญิงรักชริน เดชสุดากาญจน์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2019
โดย :
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวสัจพร งามศลิป์ 2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง 3. นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นายพงศ์พัทธ์ สมบูรณ์ยิ่ง 2. นางสาวสราลี บุญมี 3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวกัลยรตัน์ วิจิตราพันธ์ 2. นางสาวปวีณา ดีค าไฮ 3. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th