หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวรุจิดา ทะนุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางมุกดา เพ็ชรพันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางธีรยา กาญจนนันท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร. เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)    จ.ฉะเชิงเทรา
เพ็ญพิศ ชำนาญนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.วัดเจดีย์หลวง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,367,762 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,178 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,681,502 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,364 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,962,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,569,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,459,128 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,431,793 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,327,928 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,541 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,015,765 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,911,791 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,294 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,222 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
อบรมโครงการ PLC (Professional Learning Community)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหาสถานศึกษ
โรงเรียนบ้านสะโน
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา
( จำนวน 78 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
โครงการค่ายอาสาพัฒนา บัวปากท่าอาสา ปันน้ำใจให้น้อง ปี 62
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 120 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดปากพระ
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 20 มี.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปรกติ
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก | 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย | 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย | 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย | 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย | 20 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) และโครงก
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการโรงเรียนสองภาษา English Program
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก | 20 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 20 มี.ค. 62
ผลสอบอนุบาล 3(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 มี.ค. 62
ผลสอบอนุบาล 2(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 มี.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โดย : นางสาวปราณี นิตยะ
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดการเรียนรู้ "โครงงานธุรกิจวัยใสในโรงเรียน"
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
วรรณนา
โดย : นางสาววรรณา รังโปฎก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลคุรสดุดี
โดย : นายบุญเกิด เผือกใต้
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลโอเน็ต ค่าเฉลี่ยระดับดี
โดย : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
คัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
โดย : เด็กชายธาดาเดช นวนดอกรัก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ปิดบ้านในงานธาตุทองนิทรรศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน W.T. Open House ๒0๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “วชิรธรรมแลนด์ แดน ๔.๐”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th