หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดแสงมณี
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโชติทายการาม
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านจางวาง
สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
สพป.สมุทรสงคราม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
นายสุทธิรัก ชาดง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศาลาพัน    จ.ปทุมธานี
นายณัฐกิตต์ ไกยฝ่าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นายสัญญา พลเสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวพรรณิดา ทองให้
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,439,475 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,560,447 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,609,374 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,371,889 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,008,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,987,043 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,779,376 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,767,006 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,669,442 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,537,265 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,520,597 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,039,045 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,812,870 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,593,478 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,568,512 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การติวเพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 02 มี.ค. 64)
มอบเกียรติบัตรการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 01 มี.ค. 64)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 01 มี.ค. 64)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 01 มี.ค. 64)
วันที่ 1 มี.ค.64 รร.อนุบาลสุโขทัย เป็นสนามสอบ“ยอดปัญญา วิชาการอนุบาลภาคเหนือ” ครั้งที่ 15 ฯลฯ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 01 มี.ค. 64)
Chiang Khong 1 PEER Center
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 01 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อการนักเรียนผ่านการคัดเลือกโควตาทั่วไป
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 02 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการฉลามขาว ม.1
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 02 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการฉลามขาว ม.4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 02 มี.ค. 64

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 02 มี.ค. 64
เผยแพร่ผลงานนักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 01 มี.ค. 64
นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาตลอดปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 01 มี.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 01 มี.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 01 มี.ค. 64
เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 01 มี.ค. 64
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รายวิชา โครงงานประยุกต์ รหัสวิชา ว30283 ระดับชั้น ม.6
โดย : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ยอดเยี่ยม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
โดย : นายศุภชัย ทองดอนดู่
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ชนะเลิศ​ อันดับ​ 1 ในการแข่งขัน​ตอบปัญหา​วิทยา​ศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​ด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราช​ดำริ​
โดย : นายปฐมรัฐ คูหา
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
ปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับโล่ ยกย่องจาก สพฐ. ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันโครงการทำการตลาดออนไลน์
โดย : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ชายหาด
โดย : นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โดย :
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
เกมคณิตคิดเร็ว
โดย :
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต
โดย : นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา และ นายณัฐวุฒิ กลัดแก้ว
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th