หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,692 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,772,346 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,861,938 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,374 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,934 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,015,280 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,963,092 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,941,542 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,901,425 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,716,474 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,598,464 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,153,951 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,992,141 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,733,574 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,669 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะสมัครผ่านระบบออนไลน์)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 02 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงปฏิทินวันรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 02 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการสอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 02 พ.ค. 64
แบบรับสมัครออนไลน์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านจอหอ | 02 พ.ค. 64
เลื่อนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนวัดสุวรรณ | 02 พ.ค. 64
เลื่อนวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) | 02 พ.ค. 64
เอกสารราชการในส่วนงาน (เฉพาะครูและบุคลากร)
โรงเรียนบ้านคลองหลวง | 01 พ.ค. 64
การเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแนงมุดวิทยา | 01 พ.ค. 64
ประกาศการเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | 01 พ.ค. 64
รายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดบ้านส้อง | 01 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 01 พ.ค. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคม ลว.1พ.ค.64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | 01 พ.ค. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน ลว.30เม.ย.64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 01 พ.ค. 64
แบบชุดนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 01 พ.ค. 64
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือปิดสถานที่ ลว.30เม.ย.64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและมอบตัว เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสระแก้ว | 01 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4
โรงเรียนสระแก้ว | 01 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา | 01 พ.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ | 01 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 01 พ.ค. 64
ประมูลร้านค้าขายขนม,น้้า และร้านขายไอศกรีม
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนวิชชานารี | 01 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน และกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 01 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | 01 พ.ค. 64
ฉบับที่ 9/2564
โรงเรียนบ้านตาบา | 01 พ.ค. 64
ฉบับที่ 8/2564
โรงเรียนบ้านตาบา | 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เมษายน 2564
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ | 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ | 01 พ.ค. 64
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 01 พ.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 01 พ.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 01 พ.ค. 64
สำรวจการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน ทวิศึกษาและศิลป์ สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน วิทย์/คณิต สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 01 พ.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/912 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th