หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,728 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,468 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,908 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,089 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,419 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,841 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,948 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,543 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,856 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,683 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,646 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,504 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,555 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,483 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวปฏิบัติการเรียนออนไลน์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 21 พ.ค. 63
วิชา ภาษาอังกฤษ ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เรื่อง การแต่งประโยค ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เรื่อง ยานพาหนะ ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เรื่อง วิทยาการคำนวณ ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เรื่อง วาดภาพสัตว์ ป.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นม.1และม.4
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 21 พ.ค. 63
วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 19 พ.ค. 63
เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
หน่วย ผลไม้ที่เด็กๆชอบ อนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
หน่วย เกมส์การศึกษาปฐมวัน อนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ถึง 9 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ | 21 พ.ค. 63
หน่วย กระต่ายน้อยไม่แปรงฟัน อนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
หน่วย ผลไม้ อนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
หน่วย วันสงกรานต์ อนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิธีเรียกช่อง DLTV จากช่อง PSI
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ | 21 พ.ค. 63
แนวทางการจัดเรียนการสอนทางไกล(DLTV) โดย ท่าน ผอ.เกษมศรี ราษี
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 18 พ.ค. 63
ประชุมหัวหน้างาน และนักพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับกล่องทีวีดิจิตอลจาก กสทช. รอบ1
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ลิงก์การเรียนการสอน DLTV อ.1 ถึง ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 28 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 28 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 86/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 ปี'63
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 21 พ.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/2563
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.1 ปี 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 และ ปวช. 1 ปี 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 21 พ.ค. 63
รายละเอียดประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2563
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย,ระดับขั้นพื้นฐาน 2563
โรงเรียนบ้านบางจาก | 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
โรงเรียนบ้านบางจาก | 15 พ.ค. 63
นิเทศติดตาม การทดลองการเรียนการสอนทางไกล DLTV
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 20 พ.ค. 63
มอบแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และนมโรงเรียนให้นักเรียน
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 20 พ.ค. 63
สำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
โรงเรียนวัดกำมะเชียร | 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทุกประเภท ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 20 พ.ค. 63
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ DLTV
โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน | 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม | 20 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 034/2563 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 20 พ.ค. 63
แนะนำวิธีการใช้ DLTV ช่องทางการเรียน ในช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 -
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 20 พ.ค. 63
มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 26 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 20 พ.ค. 63
วิธีการบันทึกข้อมูลการเรียน (DLTV) l โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรีเขต1
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 20 พ.ค. 63
แจ้งนักเรียนโนนค้อวิทยาคม จัดทำแบบสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนที่พบจากการเรียนออนไลน์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม | 20 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | 20 พ.ค. 63
การใช้งาน google classroom ผ่าน Browser
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 20 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พนักงานขับรถ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 20 พ.ค. 63
คุณครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 20 พ.ค. 63
ทดลองเรียนDLTV
โรงเรียนบ้านดอนปิน | 20 พ.ค. 63
เรื่อง การเรียนออนไลน์
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 20 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th