หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,672 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,772,264 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,861,814 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,354 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,909 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,015,261 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,963,005 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,941,494 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,901,390 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,716,449 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,598,442 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,153,887 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,992,098 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,733,535 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,654 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปฏิทินการรับ นักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 07 พ.ค. 64
การกำหนดวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 07 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม | 07 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 1 มิถุนายน 2564)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง | 07 พ.ค. 64
มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนระโนดวิทยา | 07 พ.ค. 64
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (ประกาศครั้งที่ 3)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 07 พ.ค. 64
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครครูพี่เลี้ยงเ้ด็กพิการเรียนรวม
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
การแข็งขันกีฬาภายใน "ลุ่มเจ้าพระยาเกมส์" ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 07 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 พ.ค. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 07 พ.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
มาตรฐานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนเกาะสิเหร่ | 07 พ.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่องเลื่อนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่องเลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ประเภทจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 07 พ.ค. 64
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเลื่อนการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 07 พ.ค. 64
แจ้งรายชื่อนักเรียน ตามชั้นเรียน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง | 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพ ม.3 (เดิม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 พ.ค. 64
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาตามมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 07 พ.ค. 64
ฉบับที่ 10/2564
โรงเรียนบ้านตาบา | 07 พ.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ | 07 พ.ค. 64
สพฐ.แจ้ง​​ร.ร.ที่จัดกิจกรรมเชิงบวกเป็นแบบอย่างได้​ 4​ ด้านคือ​ ประชาธิปไตย​, สิ่งแวดล้อม​ ความปลอดภัย, และด้าน​ยาเสพติด
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา | 07 พ.ค. 64
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 07 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
แจ้งขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีนคร | 07 พ.ค. 64
最全汉语拼音练习 多读 多写 多用-แบบฝึกฝนพินอิน ภาษาจีน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูภาษาจีน/2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | 07 พ.ค. 64
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 ชั้นม.3 รอบที่ 2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 07 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ(พี่เลี้ยงประจำหอนอน) จำนวน3อัตรา
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 06 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64 การประชุมเวทีเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทยด้วยระบบออนไลน์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 07 พ.ค. 64
6 พ.ค.64 ประชุมใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/912 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th