หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นายสมโชค ศิริประภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองพลับวิทยา    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางนงลักษณ์ กลับสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นายวาที คำพีระเกษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์    จ.หนองคาย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,670 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,399 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,903 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,411 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,831 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,936 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,502 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,769 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,638 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,579 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,469 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,524 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,462 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนตามห้อง
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 02 มิ.ย. 63
รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปี 2563
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 02 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 02 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ฉบับแก้ไข)
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 02 มิ.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 02 มิ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระบางวิทยา | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระบางวิทยา | 01 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนพระบางวิทยา | 01 มิ.ย. 63
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร | 01 มิ.ย. 63
ประกาศห้องสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 01 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 01 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP2].คลิกเลย
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม | 01 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 01 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 01 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 3/2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 01 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 2/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 01 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 01 มิ.ย. 63
การรับนมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพารา | 01 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 01 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 01 มิ.ย. 63
ประกาศผลการพิจารนาคัดเลือกนักเรียนเข้าระหว่างปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 01 มิ.ย. 63
การประชุมปฏิบัติการแนวทางการสร้างความปลอดภัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 01 มิ.ย. 63
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียน การสอนวิชาคอมพ
โรงเรียนบางมดวิทยา | 01 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง ให้นักเรียนกลับภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 01 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 01 มิ.ย. 63
คณะครูโรงเรียนอนุบาลประจันตะและโรงเรียนประจันตวิทยา อบรมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส COV
โรงเรียนประจันตวิทยา | 01 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 01 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 01 มิ.ย. 63
มาตรการการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 01 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 01 มิ.ย. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 01 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ IEP และ ห้องกีฬา
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 01 มิ.ย. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 01 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1- 5 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ส
โรงเรียนตลาดบางคูลัด | 01 มิ.ย. 63
การมอบตัวนักเรียน ปี63
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 31 พ.ค. 63
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | 31 พ.ค. 63
แผนที่การส่ง และรับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 พ.ค. 63
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 31 พ.ค. 63
การนัดหมายผู้ปกครอง รับแบบเรียนสำเร็จรูป DLTV
โรงเรียนวัดแม่กะ | 31 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th