หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,738 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,476 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,909 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,098 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,420 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,841 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,953 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,544 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,863 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,688 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,649 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,509 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,565 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,484 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 พ.ค. 63
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 31 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 31 พ.ค. 63
รับนมกล่อง UHT เดือนมิถุนายน
โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) | 31 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 31 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 31 พ.ค. 63
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | 31 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดและรับมอบหนังสือ ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6
โรงเรียนนารีนุกูล | 30 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV)
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 11 พ.ค. 63
วันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | 11 พ.ย. 62
ยกเลิกปรับลดเวลา บุคลากร'ศธ.'ทำงานตามปกติ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/7772
โรงเรียนบ้านวังทองแดง | 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 30 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 30 พ.ค. 63
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | 30 พ.ค. 63
ดำเนินการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี | 30 พ.ค. 63
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างชั้น ปี2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 30 พ.ค. 63
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 30 พ.ค. 63
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี | 30 พ.ค. 63
รับเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การ และอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนวัดโคกหาด | 30 พ.ค. 63
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 30 พ.ค. 63
แผนผังอาคารและห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 30 พ.ค. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 30 พ.ค. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 30 พ.ค. 63
เรียน CODING ให้สนุกๆ - Coding Thailand @เซนต์ยอแซฟยานนาวา
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 30 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบคัเแยกห้องเรียน ปี 2563
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 30 พ.ค. 63
แจ้งนัดหมายการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน
โรงเรียนหนองพลับวิทยา | 29 พ.ค. 63
เรียนรู้ออนไลน์กับครูธรรมาฯ
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม | 29 พ.ค. 63
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 คือ วันที่ 1 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 29 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองระดับอนุบาลและประถมศึกษา รับใบงานให้นักเรียนฝั่งประถมด้วย วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 9:00-1
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 29 พ.ค. 63
ผอ.เขต สพม.10 เข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 29 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสุไหงโกลก | 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป
โรงเรียนสุไหงโกลก | 29 พ.ค. 63
เปิดเทอมใหม่ "วิทยาการคำนวณ"-Thai Kid Com School @เซนต์ยอแซฟยานนาวา
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา | 29 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการประเมินศักยภาพ ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4/2563 (1 มิ.ย. 2563)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 29 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเข้าสอบและผู้ปกครอง"
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 29 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4/2563 โปรแกรมนานาชาติ (1 มิ.ย. 2563)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 29 พ.ค. 63
ประกาศเรียกรายชื่อสำรองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 29 พ.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 29 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 29 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดโคกหาด | 29 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน(ครั้งที่ 2)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 29 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 29 พ.ค. 63
Online Learning เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ โดยห่างไกลจาก COVID-19
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) | 29 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนหนองพลับวิทยา | 29 พ.ค. 63
คณะครูปฏิบัติหน้าที่แจกหนังสือเรียน จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 29 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th