หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,698 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,772,361 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,861,972 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,377 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,936 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,015,284 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,963,110 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,941,554 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,901,433 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,716,492 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,598,471 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,153,978 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,992,145 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,733,580 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,676 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 07 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการจำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 07 พ.ค. 64
มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียน
โรงเรียนบ้านศรีธน | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 07 พ.ค. 64
ผลการประเมินสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ | 07 พ.ค. 64
ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา | 07 พ.ค. 64
สมศ
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ | 07 พ.ค. 64
โรเรียนท่าฉาวิทยาคารเปิดรับแบบฟอร์มและยื่นซองการประมูลขายอาหาร
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร | 07 พ.ค. 64
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ | 07 พ.ค. 64
กำหนดวันยื่นเอกสารมอบตัว สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ในระดับชั้น อนุบาล 2 , ป.2-6 และม.2-3 ปีการศึกษา 2564 (ผู้สมัครใหม่)
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (รอบโควตา) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย | 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 07 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสดอ | 07 พ.ค. 64
สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสดอ | 07 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสดอ | 07 พ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง | 06 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 06 พ.ค. 64
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี4 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม LINE
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก | 06 พ.ค. 64
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 06 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 06 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเคมี
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | 06 พ.ค. 64
รางวัลชมเชย การแข่งขันสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (สพป.สงขลา เขต 3)
โรงเรียนบ้านท่าข่อย | 06 พ.ค. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกกลุ่ม ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสิงหพาหุ | 06 พ.ค. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกกลุ่ม ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสิงหพาหุ | 06 พ.ค. 64
ข่าว สคบ.
โรงเรียนเมืองเชลียง | 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 พ.ค. 64
การปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โรงเรียนเมืองเชลียง | 06 พ.ค. 64
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 06 พ.ค. 64
เลื่อนกำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 และ ม.1
โรงเรียนวัดสุวรรณ | 06 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ | 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 06 พ.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2564 การประกวดสื่อนวัตกรรม (06/05/2564)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 วันฉัตรมงคล (04/05/2564)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 06 พ.ค. 64
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา | 06 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 06 พ.ค. 64
การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ | 06 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 06 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษากัมพูชาและภาษากัมพูชา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) | 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติชาวจีน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.2564
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) | 06 พ.ค. 64
กิจกรรมตลาดนัดตามรอยพ่อแบบพอเพียง และกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ( Open House)
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 06 พ.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์ วม. โครงการเด็กดี ศรีวังหลาม
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 06 พ.ค. 64
ยินดีกับผลการสอบ NT ป.3
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 06 พ.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/912 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th