หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,722 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,772,400 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,862,038 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,383 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,943 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,015,292 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,963,142 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,941,580 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,901,444 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,716,514 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,598,477 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,154,003 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,992,166 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,733,603 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,691 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 06 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล | 06 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านวังหลาม | 06 พ.ค. 64
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 06 พ.ค. 64
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 06 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบเข้า ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย | 06 พ.ค. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนปฐมวัยและชะั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 06 พ.ค. 64
ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid-19
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 06 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านพรุพ้อเปิดบ้าน จัดกิจกรรม ๑ อาชีพ ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ | 06 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 06 พ.ค. 64
รายงานการประเินตนเองโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี ปีการศึกษา 2562 (SAR 2562)
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี | 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
ขึ้นอาคารใหม่ ( อาคารบัวทอง )
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
รื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต | 06 พ.ค. 64
ค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนบ้านศรีธน | 06 พ.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเคียวนำ | 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 06 พ.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ครั้งที่ 3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 06 พ.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ครั้งที่ 3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2564
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 06 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันปฐมนิเทศ 1/2564
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 06 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันเปิดเทอม 1/2564
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | 06 พ.ค. 64
ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม | 06 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบเลือกสรรครูทดลองงาน
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร | 06 พ.ค. 64
คลิปวิดีโอประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนวทางต่างๆของทางโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการแวววดี ไร่สูงเนิน
โรงเรียนวัดแสมดำ | 06 พ.ค. 64
ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid-19
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 06 พ.ค. 64
ประกาศ #ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: #NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 24 มีนาคม 2564)
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) | 06 พ.ค. 64
ประกาศผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 06 พ.ค. 64
รายงานผล NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง | 05 พ.ค. 64
กำหนดการสอบวัดความรู้ ประกาศผล และมอบตัว สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชาติตระการวิทยา | 05 พ.ค. 64
ประกาศเชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 05 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 05 พ.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 05 พ.ค. 64
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 05 พ.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 05 พ.ค. 64
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 05 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 05 พ.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/912 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th