หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางศิริรัตน์ ประทีปเกาะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,703 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,438 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,906 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,061 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,414 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,835 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,943 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,523 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,821 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,660 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,611 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,486 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,540 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,476 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การใช้งานโปรแกรมชำระเงิน บกศ.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
เรียนออนไลน์กับ RSL
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
ชำระเงิน บกศ.1/2563
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
DLTV
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
Microsoft Teams
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
google education
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 26 พ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่น Google Classroom
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 27 พ.ค. 63
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 26 พ.ค. 63
ติดตามนักเรียน ม.3 , ม.6 จบการศึกษา 2562
โรงเรียนระโนดวิทยา | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ม.3เดิม)
โรงเรียนบางมดวิทยา | 26 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)ภาคเรียนท
โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) | 26 พ.ค. 63
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 63
[Download] ใบสมัครทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 26 พ.ค. 63
ยินดีกับนักเรียนเข้ามหาลัยได้ปี2563
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ | 26 พ.ค. 63
แจ้งการเรียนพิเศษภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 26 พ.ค. 63
การดาวน์โหลดแอป NEXT SCHOOL
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 26 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดร
โรงเรียนนารีนุกูล | 26 พ.ค. 63
เรียนรู้ อยู่บ้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล | 26 พ.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/2563
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 26 พ.ค. 63
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเข้าเรียนออนไลน์
โรงเรียนปัญญานฤมิต | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 26 พ.ค. 63
แบบสอบถามการจัดการศึกษาทางไกล (Covid-19)แบบ online ของโรงเรียนบ้านคลองกำลัง 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง | 26 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 26 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ(COVID-19)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 26 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การเรียนออนไลน์ ของ กทม .
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) | 26 พ.ค. 63
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 26 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี กำหนดการจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี | 26 พ.ค. 63
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP1].คลิกเลย 1/06/63
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 01 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)
โรงเรียนวัดโคกหาด | 26 พ.ค. 63
เช็คเกรดออนไลน์ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ | 25 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสระแก้ว | 25 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดดอนดารงธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 25 พ.ค. 63
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 25 พ.ค. 63
การรับหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 25 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้าง ผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทางออนไลน์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโรงเ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 25 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ แนวปฏิบัติ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ (IEP) และห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 25 พ.ค. 63
ตารางสอนออนไลน์ ม.1,ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 อยูในเอกสารดาวน์โหลดด้านขวามือ หรือสแกน QR.code แต่ละ ม.ได้เลย
โรงเรียนระโนดวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 | 25 พ.ค. 63
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกห้องเรียน ม. 1
โรงเรียนวัดจันดี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 25 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 174/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหนังสือเรียน ปีการสึกษา 2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 25 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th