หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,747 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,481 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,911 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,109 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,421 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,842 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,969 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,549 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,875 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,691 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,656 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,514 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,573 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,486 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (22 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (21 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (20 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (19 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (18 พ.ค.63)
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวีรนาทศึกษา | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน ก.ย.62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ก.ย. 62
ฉบับเดือน ต.ค.62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 10 พ.ค. 62
ฉบับเดือน พ.ย. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 พ.ย. 62
ฉบับเดือน ธ.ค. 62
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเมษายน 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน ม.ค.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ม.ค. 63
ฉบับเดือน ก.พ.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 ก.พ. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 25 พ.ค. 63
ฉบับเดือน มี.ค.63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 มี.ค. 63
ฉบับวันที่ 12 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 12 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 13 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 13 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 14 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 17 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 22 พ.ค. 63
ฉบับวันที่ 22 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เวลา 15.00-16.30 น.
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ประมูลร้านเช่าถ่ายเอกสารในโรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิชชานารี | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 25 พ.ค. 63
รหัสการเข้าชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ google classroom ม.1-6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 25 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสการเข้าชั้นเรียน google classroom ม.1-6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 25 พ.ค. 63
หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับู้ปกครองและนักรเียนเดินทางเข้า-ออก เขตจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการสอบคั
โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Update)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 25 พ.ค. 63
แจ้งช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พ.ค.63
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม | 17 พ.ค. 63
เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียน
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 24 พ.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 24 พ.ค. 63
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล | 24 พ.ค. 63
ฉบับที่ 108 / 2563
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 24 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม | 24 พ.ค. 63
Update! กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ล่าสุด
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | 23 พ.ค. 63
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3/3,3/4 และ 3/6 ( ห้องเรียนปกติ )ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 23 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 23 พ.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 พ.ค. 63
รับสมัคร นศท.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 23 พ.ค. 63
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว ม.1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 23 พ.ค. 63
สื่อการเรียนรู้ช่วงCOVID19รวบรวมโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดแสมดำ | 23 พ.ค. 63
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ลงพื้นที่แจกใบงาน และจ่ายเงินอุดหนุนยากจน กสศ.
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 23 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th