หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,935 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,799 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,930 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,428 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,853 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,355,009 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,615 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,981 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,752 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,972 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,573 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,692 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,517 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 22 พ.ค. 63
แผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 22 พ.ค. 63
E- mail นักเรียนสำหรับเข้าGoogle Classroom ของนักเรียนม.1
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 21 พ.ค. 63
จดหมายจากผู้บริหารถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19)
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19)
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
คู่มือการศึกษาทางไกล DLTV
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.6
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.5
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.4
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.3
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.2
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น ป.1
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ชั้น อนุบาล1-2
โรงเรียนพิชัยพัฒนา | 21 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 21 พ.ค. 63
โรคชิคุนกุนยา
โรงเรียนบ้านโคกวัด | 21 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLIT
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 21 พ.ค. 63
วันนี้มาทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทย EP.2 กันนะคะ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการจัดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม | 21 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูช่วยสอน เอกชีววิทยา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 21 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 21 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 21 พ.ค. 63
มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 26 พ.ค. 63
กิจกรรมของนักเรียน MEP - อ่านนิทานภาษาอังกฤษ โดย เด็กหญิงสุชญา อินทร์ถมยา (น้องแพตตี้)
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 21 พ.ค. 63
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563
โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 21 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โรงเรียนนารีนุกูล | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์...ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้ ผ่านช่องทางดังนี้
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา | 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏ
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 21 พ.ค. 63
ประกาศเรื่องวันเวลาการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม1,ม4
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 21 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ ไม่พร้อมไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด...
โรงเรียนวัดหนัง | 21 พ.ค. 63
การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดหนัง | 21 พ.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเกตุชาติศึกษาออกไปสอนเด็กช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา | 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดรังสิต เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งแม่ครัว/พ่อครัว โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต | 21 พ.ค. 63
กำหนดการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 21 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม รายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา | 21 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวเชื่อมต่ออาคาขวัญบัว
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียน ผ่าน DLTV
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา | 21 พ.ค. 63
วิชา นาฏศิลป์ ป.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา คอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา ว่ายน้ำ 2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา ว่ายน้ำ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา กรีฑา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เทคนิคการลงน้ำหนัก ม.1
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา การงานอาชีพ ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
เรื่อง คำเป็นคำตาย ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับกล่องทีวีดิจิตอลจาก กสทช. รอบ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) | 20 พ.ค. 63
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/699 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th