หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวอรทัย หลอดคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางมัสริน ละมัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางสาวพธู ทองดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางสาวธนิดา วงษ์วาสน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราพร สังข์นาค
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสมปราชญ์ ภูสมศรี
ตำหแน่ง : ครูอ้ตราจ้าง
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,998,666 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,882,422 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,432,366 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,690 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,764,660 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,392,401 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,166,500 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,068,022 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,030,619 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,030,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,880,774 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,839,204 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,761,292 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,659,075 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ วัดถ้ำสนุก ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
( จำนวน 31 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดย เรือนจำจังหวัดชุมพร
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ต
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านดูนสิม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
BBL โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
โรงเรียนบ้านดูนสิม
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองตะครอง อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
( จำนวน 51 รูป / โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งที่ 293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 18 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและสอบสัมภาษณ์
โรงเรียนบ้านพุประดู่ | 18 ธ.ค. 61
แนะนำครูประถมศึกษา ครูประจำชั้น ป.1/2
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | 18 ธ.ค. 61
แนะนำครูประถมศึกษา ครูประจำชั้น ป.1/1
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | 18 ธ.ค. 61
แนะนำครูเอกภาษาไทย ครูประจำชั้น ป.3/1
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) | 18 ธ.ค. 61
รองผู้อำนวยการและผู้ประสานงานจาก KOSEN เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 ธ.ค. 61
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2018 ประเทศเกาหลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 18 ธ.ค. 61
611214ขอเชิญครู นักเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561"
โรงเรียนปากพูน | 18 ธ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานนโยบายและแผน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 18 ธ.ค. 61
611207การดำเนินงานตามมติที่ประชุม United Nation Inter Agency Task Force Mission to Thailand
โรงเรียนปากพูน | 18 ธ.ค. 61
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
โดย : นางสาวสุกัญญา นุ้ยแม้นเนตร
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
โดย : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
โล่ รางวัลชนะเลิศ เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดของเด็กยุค 4.0 ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครู ปี พ.ศ. 2561
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 4.0 ของ มูลนิธิเพื่อการศึกษา ในโครงการคูปองครูครบวงจร พ.ศ. 2560
โดย : นางธัญนาฎ แพนลา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)    จ.ปราจีนบุรี
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณธาดา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรีญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กหญิงธนพร บริวงษ์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : เด็กชายวชิร ชาวเวียง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
โดย : นักเรียน
ร.ร.บุญมีวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยนาเสพติด 2561-2562
โดย : Suraolakkon Futsal
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th