หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนโจด
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นายอนันตชัย นิลคุณ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.บ้านบึงหอม    จ.อุบลราชธานี
นางสุภาณี ปัทมประดิษฐ์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบุคคล
กลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล
ร.ร.เสนานุเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายสมชัย มานะยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล
ร.ร.เสนานุเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล
ร.ร.เสนานุเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางศุภลักษณ์ บุญประโคน
ตำหแน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ
กลุ่ม : กลุ่มงานงบประมาณ
ร.ร.เสนานุเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายสมชัย มานะยิ่ง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มงานงบประมาณ
ร.ร.เสนานุเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,861,466 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,133,322 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,801,057 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,459,504 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,305,509 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,900,832 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,747,397 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,653,270 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,558,613 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,472,104 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,459,916 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,441,256 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,383,076 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,282,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,237,286 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดตกพรม
( จำนวน 53 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6 และกิจกรรมรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
ผอ เขต 10 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
ัปัจฉิมนักเรียน ม.3 ม.6
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
( จำนวน 75 รูป / โพสเมื่อ 22 มี.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ | 22 มี.ค. 61
ตารางการลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 มี.ค. 61
รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 22 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน | 22 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลปฎิบัติหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ (เหมาบริการ)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 22 มี.ค. 61
แจ้งวันที่ประกาศผลสอบ
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 22 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | 22 มี.ค. 61
แจ้งแผนการเรียนห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน(โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 22 มี.ค. 61
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 2561
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 22 มี.ค. 61
การสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเรียนรู้ สังคมศึกษาพื้นฐาน : พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โดย : นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู
ร.ร.บางแก้วพิทยาคม    จ.พัทลุง
สื่อ โรงเล่านิทาน
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
โดย : นางกรุณพร ขันโท
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "เหรียญทองแดง" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
โดย : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวเมขลา เสนาธง
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวเบญจมาศ สีลีบสี
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงรุ่งธิวา วิชาชัย
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงยุวนันท์ สุขเสริม
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงปริตา ตาลหอม
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th