หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านส้มเลา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติคาม
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2
นางพรลภัส สีหะวงษ์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางปราณีต ปู่ถิ่น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นายชรอ ค้างลอย
ตำหแน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.ชาติตระการวิทยา    จ.พิษณุโลก
นางกรรณิการ์ แถวลีลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายประสิทธิ์ มาสขาว
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
นายจักรี ชานนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,477,595 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,028,748 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,732,754 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,264,212 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,843,980 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,676,687 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,632,594 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,509,697 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,447,087 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,438,631 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,369,499 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,321,996 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,224,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,180,408 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 157 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
มอบเกียรติบัติ "พลังรักการอ่าน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘-๙ ก.พ. ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
( จำนวน 52 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
23 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
เข้ากิจกรรมฐานลูกเสือ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 75 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนในสังกัด สพม.2
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 23 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติครบที่จะได้รับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2(4ขวบ) อนุบา
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) | 23 ก.พ. 61
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
โรงเรียนภารตวิทยาลัย | 23 ก.พ. 61
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวชฎาพร ปัญญา
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
การพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพโดยใช้การสอนแบบโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
โดย : นายบำรุง หวาสกุล
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
โดย : นางอัจฉรา บุญมากช่วย
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางอุฬารา จินดามัย
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
สุพล อูปแก้ว (2560). รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
โดย : นายสุพล อูปแก้ว
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
การทำสวนมะพร้าว
โดย : ุ6/2 กลุ่มที่ 3
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
การทำน้ำมะพร้าว
โดย : 6/2 กลุ่มที่ 2
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
การทำส้มตำ
โดย : ุ6/2 กลุ่มที่ 1
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
นักเรียนได้สอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย :
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
โดย : ครู
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th