หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
สพป.ยโสธร เขต 28
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนศรสมบูรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านวังชัย
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกว้าง
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวหัถชัยญา มานะ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพักตร์พิมล มัดหา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านคลองหลวง    จ.สมุทรปราการ
นายสมุทร สุวรรณบุตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขื่อนพิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,241,899 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,082,102 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,312,157 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,176,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,926,708 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,890,315 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,528,959 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,512,158 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,419,564 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,362,897 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,258,472 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,807,628 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,548,872 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,423,920 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คณะทีมแพทย์อาสาเพื่อมวลชน
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 63)
บริษัทสร้างการดี กิจกรรมทำขนมทองม้วน ภายใต้ชื่อ “กินหนมกันเม๊าะ” นำสินค้าที่จัดทำขึ้นจำหน่ายตามแหล่
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 63)
งานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 63)
ิพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 63)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 63)
ITA
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วารสาร เดือน กันยายน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 21 ก.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณทรงคุณค่า ชาวพุทธาผูกสัมพันธ์ มุทิตา 63”
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 21 ก.ย. 63
วารสาร เดือน สิงหาคม
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
วารสาร เดือน กรกฎาคม 2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
วารสาร เดือน กรกฎาคม 1
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) | 21 ก.ย. 63
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตกแต่งฯ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม | 21 ก.ย. 63
ผลงานการถ่ายภาพ
โดย : นาย สมบูรณ์ ผลงานดี
ร.ร.ศรสมบูรณ์    จ.นราธิวาส
ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
โดย : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
โดย : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
โดย : นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางบุษบา ปองไป
ร.ร.บ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)    จ.ชลบุรี
ภาพวาดจาก pc
โดย : เด็กชาย สมบูรณ์ ผลงานดี
ร.ร.ศรสมบูรณ์    จ.นราธิวาส
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
โดย :
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
แฟ้มสะสมผลงาน ภูวริดา
โดย : นางสาวภูวริดา พิศมัย
ร.ร.นาขยาดวิทยาคาร    จ.พัทลุง
แฟ้มสะสมผลงาน วุฒิชัย
โดย : นาย วุฒิชัย รักษ์ขาว
ร.ร.นาขยาดวิทยาคาร    จ.พัทลุง
แฟ้มสะสมผลงาน วริศรา ดำสินธู์
โดย : นางสาววริศรา ดำสินธุ์
ร.ร.นาขยาดวิทยาคาร    จ.พัทลุง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th