หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสรายุทธ ตุ่มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวีระยุทธ ไชยปัญหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิรยุพา คันยุไล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรีกิจติ ทองมีขวัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,355,625 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,294,793 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,946,544 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,899 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,439,310 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,035,868 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,866,029 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,665 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,686,046 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,576,367 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,548,923 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,967 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,707 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,849 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,410,589 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ขอแสดงความยินดี ศน.อภิชญา รัตนปรีชาชัย
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ยินดีต้อนรับ ผอ.สิรินทร์ทิพย์ เกษร
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ขอต้อนรับ ผอ.สิรินทร์ทิพย์ เกษร
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 25 พ.ค. 2561
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
เปิดเรียนวันแรก อนุบาล
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
กิจกรรมนิเทศก์ห้องเรียนคุรภาพ โดยคระกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่นนท์บุรี เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4-5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน O-NET ป.6 , NT ป.3
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
กิจกรรมวันงดสูบบุรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง มีสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่น ชีวิตปลอดภัย
โดย : นายธีรวิทย์ กวดขัน
ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา    จ.ตาก

โดย : นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ผลงานวิชาการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการสร้างเว้บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
โดย : นายพัฒนา โอมประพันธ์
ร.ร.สุไหงโกลก    จ.นราธิวาส
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th