หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านลําลอง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดควนธานี
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
สพป.พังงา เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย พิมพา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
นางสาวภัครินทร์ สอาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
นางสำราญ แซ่เตีย
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุน
ร.ร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์    จ.ปทุมธานี
นางศุภเกตุ พรมพุ้ย
ตำหแน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่ม : อนุบาล 3
ร.ร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์    จ.ปทุมธานี
นางสาวรัชชุดา อัศรางกูร ณ อยุธยา
ตำหแน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่ม : อนุบาล 1
ร.ร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,323,224 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,257,792 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,338,114 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,336,833 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,952,827 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,935,094 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,630,194 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,615,699 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,486,256 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,462,151 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,353,565 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,917,312 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,644,903 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,483,448 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
25 พ.ย.2563 กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ร่วมกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านไสกุน จัดกิจกรรมวันสมเด็จพ
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
การฉีดพ่นยุง และฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนวัดมโนรม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”
โรงเรียนแม่แตง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
( จำนวน 73 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 25 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ | 25 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนารีนุกูล | 25 พ.ย. 63
ที่ม.พ.047/ปกศ.2563ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 25 พ.ย. 63
ที่ม.พ.046/ปกศ.2563แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่2/2563
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 25 พ.ย. 63
ที่ม.พ.045/ปกศ.2563แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่2/2563
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 25 พ.ย. 63
ที่ม.พ.044/ปกศ.2563แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็นและกำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่2/2563
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 25 พ.ย. 63
25 พ.ย.63 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 25 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม | 25 พ.ย. 63
ศึกษาดูงานโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านตรมไพร | 25 พ.ย. 63
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว31211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาตัวแทนความคิด เรื่องระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลป์ยาณีโดยใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบ (Analogy ) ตามแนว Focus Action Reflection Guide (FAR Guide)
โดย : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น วิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ วิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว33251 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ประกวดกระทง ณ วัดห้วยมงคล
โดย :
ร.ร.บ้านทับใต้    จ.ประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาทักษะการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก    จ.นครศรีธรรมราช
To Be NumberOne Teen Dancercise รุ่น Pre -Teenage
โดย : SKH Special
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ

โดย :
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลวิชชากร    จ.สระบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th