หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านซับใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดบางกอบัว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดวิเศษการ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบัวหวั่น
สพป.นครปฐม เขต 2
นางชนม์สิตา มุกดาหาร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายฐาปนันท์ ยางธิสาร
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายชูพันธ์ สังเนตร
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นางสาววนิดา กาศักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า    จ.สมุทรปราการ
นายนวมินท์ อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,732,213 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,256,922 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,850,638 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,269,777 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,100,553 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,815,604 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,724,676 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,692,603 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,500,607 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,431,034 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,254,415 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,125,651 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,962,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,915,742 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทำบุญวันวิสาขบูชา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
โรงเรียนสักงามวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
( จำนวน 73 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
ผอ.ศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
คณะครู บุคลากร ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 39 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
คณะครู บุคลากร เตรียมสถานที่
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 19 พ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 19 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านป่าคลอก ภาคเรียนที่ 1 ปี2562
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 19 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการกำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 19 พ.ค. 62
ตารางสอนครูปรับปรุงใหม่ 1/2562
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 19 พ.ค. 62
ตารางสอนนักเรียนปรับปรุงใหม่ 1/2562
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 19 พ.ค. 62
เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
โรงเรียนสักงามวิทยา | 19 พ.ค. 62
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร | 19 พ.ค. 62
วางพวงมาลาถวายสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 19 พ.ค. 62
สารคดีสั้น "แดนถิ่นพุทธภูมิ"
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 19 พ.ค. 62
ในนามของโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาขอแสดงความยินดีกับนายอภิเดช วงษ์อินทร์จันทร์
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา | 19 พ.ค. 62

โดย : นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2559
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โล่ประกาศเกียรติคุณ"ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน"
โดย : นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านภาษา เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.ณิชพงษ์ วงษ์สุวรรณคำ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.จิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรา บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ด้านการคำนวณ เต็ม 100 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรินทร์ บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
คะแนนสอบ NT เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา ได้ลำดับที่ 1 ของสายชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ได้ 93 คะแนน
โดย : ด.ญ.อันนา อนันธศิริ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th