หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นิภาภรณ์ รักขำ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : อนุบาล 1
ร.ร.วัดเจดีย์หลวง    จ.นครศรีธรรมราช
จุราภรณ์ คงเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเจดีย์หลวง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอรพรรณ ประดับสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
นางเพ็ญศรี ชนะชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,364,244 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,173,201 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,680,102 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,144 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,961,411 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,568,786 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,454,891 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,426,404 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,327,032 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,243,486 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,014,383 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,910,834 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,036 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,846,736 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านสีสุก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ปรึกษา หารือ และชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
[19-3-2562] อ.ก.ต.ป.น. และงานประกันคุณภาพโรงเรียน
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ส.ร. : Koh Sire School Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ห้องเรียนปกติ(ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 มี.ค. 62
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 18/03/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 มี.ค. 62
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 16/03/62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 มี.ค. 62
ประกาศกำหนด​ ปิด​ -​ เปิดเรียน​ ของโรงเรียน​ ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 19 มี.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มีนาคม 2562
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 19 มี.ค. 62
ปฏิทินแจ้งกำหนดการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ | 19 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 19 มี.ค. 62
ยกเลิกตราสัญลักษณ์รูปแบบเดิมของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 19 มี.ค. 62
ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส๒๐ - ส๒๑)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 19 มี.ค. 62
เปิดโลกวิชาการ OPEN. HOUSE. 18-20 มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 19 มี.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โดย : นางสาวปราณี นิตยะ
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดการเรียนรู้ "โครงงานธุรกิจวัยใสในโรงเรียน"
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
วรรณนา
โดย : นางสาววรรณา รังโปฎก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลคุรสดุดี
โดย : นายบุญเกิด เผือกใต้
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลโอเน็ต ค่าเฉลี่ยระดับดี
โดย : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
คัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
โดย : เด็กชายธาดาเดช นวนดอกรัก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ปิดบ้านในงานธาตุทองนิทรรศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน W.T. Open House ๒0๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “วชิรธรรมแลนด์ แดน ๔.๐”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th