หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินโมก
สพป.ชลบุรี เขต 0
โรงเรียนวัดเหมืองง่า
สพป.ลำพูน เขต 1
นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวพัชรา พรเติม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายยุรนันท์ พลภูเมือง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายอานัส อีซอ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
นางการีมะห์ ยา
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,363,798 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,501,721 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,389,817 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,064,661 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,665,771 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,653,096 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,559,544 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,508,567 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,359,257 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,348,974 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,331,572 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,119,404 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,075,306 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,063,576 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 943,708 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นำเสนอผลงาน Innovative QAMS ดีเด่น โดย ผอ.แสนสุข ชัยสวัสดิ์ งาน Educa 2017 ณ Impact Hall 9
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)
( จำนวน 46 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 60)
สังสรรค์ปิดภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
( จำนวน 57 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 60)
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 60)
กิจกรรมไวตามิลค์สคูลทัวร์ 14 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว)
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 60)
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว)
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 17 ต.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 17 ต.ค. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ที่ ม.พ. 057/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 18 ต.ค. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา (ที่ ม.พ. 056/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 18 ต.ค. 60
แจ้งการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ที่ ม.พ. 055/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 18 ต.ค. 60
แจ้งการชำระเงินค่าเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 2/2560 (ที่ ม.พ. 054/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 18 ต.ค. 60
แจ้งการเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 2/2560 (ที่ ม.พ. 053/2560)
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ | 18 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูวิทยาศาสตร์)
โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) | 18 ต.ค. 60
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานบริการ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 18 ต.ค. 60
ประกาศปฎิทินรับนักเรียนใหม่ สพฐ. ปี 2561
โรงเรียนบ้านจือแร | 18 ต.ค. 60
รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ | 17 ต.ค. 60
บันได 5 ขั้นสู่การเรียนรู้กำแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
การนำนวัตกรรม PANDA Model เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
การกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพท.นครปฐม เขต 2
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รายการสมรภูมิไอเดีย
โดย : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญทองแดง การท่่องอาขยานทำนองเสนาะ
โดย : เด็กชายบุ ชาญ
ร.ร.บ้านเนินโมก    จ.ชลบุรี
เด็กชายสุพตน์ ทินชัยลังกาได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
โดย : เด็กชายสุพตน์ ทินชัยลังกา
ร.ร.บ้านศาลา    จ.เชียงใหม่
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแอโรบิก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย : รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแอโรบิก
ร.ร.บ้านศาลา    จ.เชียงใหม่
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย : รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ร.ร.บ้านศาลา    จ.เชียงใหม่
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th