หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเตียว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านโคกลอย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
นางปราณี วรรณประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายวิชัย สุริพล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
นางณัจฉรียา แหวนมีค่า
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายพลวิทย์ บุญศรี
ตำหแน่ง : พนักงานทำความสะอาด
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร.ร.ท่าข้ามพิทยาคม    จ.ชลบุรี
นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวพิไลลักษณ์ วงศ์หนองแล้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลประชาบาล    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,671,895 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,102,608 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,612,971 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,400,304 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,143,597 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,723,832 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,585,151 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,583,859 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,410,232 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,394,476 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,392,854 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,214,674 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,186,319 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,118,391 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,107,281 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม"
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)
นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา เข้าร่วมบรรพชาสามเณร 5 ธันวา บูชาพระคุณพ่อ รุ่นที่ 10 ณ วัดโสภณาราม
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
( จำนวน 297 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)
นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาร่วมกิจกรรมรำลึกเจ้าดารารัศ ณ อำเภอแม่ริม
โรงเรียนบ้านศาลา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 12 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) | 12 ธ.ค. 60
ประกาศผลการตัดเลือกครูอัตรจ้าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 12 ธ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 12 ธ.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 12 ธ.ค. 60
ฟอร์มวิจัย 5 บท
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 12 ธ.ค. 60
คำสั่งสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา2/2560
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 12 ธ.ค. 60
คำสั่งที่ 152/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอนเสริมวิชาอังกฤษ คณิต ไทย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 12 ธ.ค. 60
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
โรงเรียนวิชชานารี | 12 ธ.ค. 60
คำสั่งที่ 153/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 12 ธ.ค. 60
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เทคนิคการลบโดยไม่ต้องยืม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางปราณี วรรณประเสริฐ
ร.ร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
ใบงานที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กิจกรรมที่ 1 การโปรแกรม (scratch)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ผู้ฝึกสอน ชนิด กีฬาบาสเกตบอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4 ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
โดย : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลหญิง "กาฬสินธุ์เกมส์" การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ร.ร.บ้านหนองปลาดุก    จ.นครพนม
ทักษะการเดาะตะกร้อ รับรางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
โดย :
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายนพดล บุตรทะยัก
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงฟ้าใส รอนไพรี
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงปวีณา พงษ์ทอง
ร.ร.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)    จ.ราชบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th