หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดใหญ่
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านฉลอง
สพป.ภูเก็ต เขต 1
นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใหญ่    จ.สมุทรปราการ
นางวันทนี กัณฑ์ราย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านศาลาน้ำ    จ.พัทลุง
นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายมนัสชัย ศรีแนน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,582,129 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,222,484 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,778,264 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,161,043 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,041,393 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,684,563 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,656,194 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,637,635 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,437,441 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,397,703 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,083,815 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,075,754 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,944,689 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,888,410 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :รายละเอียดโรงเรียน
รหัสโรงเรียน : 31110002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลสายสัมพันธ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
เขตพื้นที่การศึกษา : 4
ที่อยู่ : 99 ม.7 ถ.นิคมพิทักษ์
ตำบล : นิคม
อำเภอ : สตึก
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31150
ระดับที่เปิดสอน : อ1-อ3
สังกัด : เอกชน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0000-00-00
ผู้ก่อตั้ง :
ผู้รับใบอนุญาต : นางอรุณี สาธรพิทักษ์
เว็บไซต์ : http://31110002.thaischool.in.th
 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th