หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านซับใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดบางกอบัว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดวิเศษการ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบัวหวั่น
สพป.นครปฐม เขต 2
นายศตวรรษ บุญแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพชรกมล เต็มใจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริเพ็ญ ทรงศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวาสนา เผ่าพันธ์ุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสิริรัก ชาญกลราวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจรรยากร แก่นภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,741,670 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,258,423 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,853,614 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,271,734 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,104,231 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,815,928 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,726,118 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,694,099 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,502,344 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,433,229 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,255,063 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,127,007 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,963,187 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,917,051 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุเสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
ปิยะมหาราชาลัยกับกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ ไปกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิก
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
กิจกรรมวันวิสาขบูชาปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
ทำบุญโรงเรียน
โรงเรียนวัดโคกหาด
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดหนัง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | 20 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านสดอ | 20 พ.ค. 62
ดุอาอฺประจำวันในเดือนรอมฎอน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 20 พ.ค. 62
ดุอาอฺประจำวันในเดือนรอมฎอน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 20 พ.ค. 62
โรงเรียนนูรุดดิน ได้กำหนด วันหยุด10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและฮารีรายอ
โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) | 20 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 20 พ.ค. 62
แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชา IS1 IS2 และ IS 3
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 20 พ.ค. 62
แบบบันทึกเอกสารPLC โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา | 20 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 19 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านป่าคลอก ภาคเรียนที่ 1 ปี2562
โรงเรียนบ้านป่าคลอก | 19 พ.ค. 62

โดย : นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2559
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โล่ประกาศเกียรติคุณ"ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน"
โดย : นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านภาษา เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.ณิชพงษ์ วงษ์สุวรรณคำ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ช.จิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2561 ด้านคำนวณ เฉลี่ย 97.14 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรา บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ด้านการคำนวณ เต็ม 100 คะแนน
โดย : ด.ญ.บุษรินทร์ บ้อนกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
คะแนนสอบ NT เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา ได้ลำดับที่ 1 ของสายชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ได้ 93 คะแนน
โดย : ด.ญ.อันนา อนันธศิริ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th