หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.บึงกาฬ เขต 21
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
สพป.สิงห์บุรี เขต 5
นางสาววิมลพันธ์ สุภาวะ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
นางสาวอุษณีย์ แช่มทิพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
นางสาวศิริกัญญา พันตารักษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
นางสาววิภารัตน์ สามงามยา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
ดร.ภพ สมศรีโหน่ง
ตำหแน่ง : บริหารงานโดย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
นางสาวนิตยา รอดนวล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อักษรประสิทธิ์    จ.ชัยนาท
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,416,357 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,299,239 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 6,163,091 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 6,082,921 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,153,521 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,663,609 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,579,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,570,923 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,552,582 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,360,668 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,124,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,882,953 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,832,094 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,681,185 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ สายชั้นม.3
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม พระครูสังฆรักษ์แสนภูมิ ปณฺฑิโต
โรงเรียนวัดสิริมงคล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
การนำผลงานของครูและนักเรียนเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมแสดงนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแล
โรงเรียนบ้านโพหวาย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
กิจกรรมเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Micro:Bit
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรีย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านเนินทอง | 07 ก.ค. 65
E-Portfolio
โดย : นางสาววิชญาภา โพธิ์นวม
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
E-portfolio
โดย : นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
E-Portfolio
โดย : นายนิวัตร ชูโชติ
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
E-Portfolio
โดย : นางสาววรรณฉัตร วุฒิเอก
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
E-Portfolio
โดย : นางฐาปนี จรโคกกรวด
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชยระดับภาค โครงการ ต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
โดย : นางสาวศิวปรียา ขอแรงกลาง
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา    จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญทอง วิ่ง 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
โดย : นายชนม์ณกรณ์ ธัญถิรพัฒน์, นายอุทัย จันทร์หนิ้ว, นายชัยพร พิชัยสงค์, นายประสิทธิชัย ไฝ่เส้ง
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
เหรียญทอง วิ่ง 400 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
โดย : นายนิธิวัฒน์ ชำนินวล
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
เหรียญทอง วิ่ง 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
โดย : นายภิญโญ ชาญเดช
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th