หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาววรรณา จิ๊สมัน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจีรวรรณ สังข์สิงห์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นาง วรรษิญา นามวิชา
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
นางสาวปฏิญา คชสว้สดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาว วนัสตยา หอมคง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,768,679 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 6,343,452 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,215,228 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,447,251 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,206,522 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 4,189,304 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,181,963 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,135,214 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,061,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,049,158 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,873,838 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,666,202 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,302,721 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,211,351 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,776,304 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สาส์นจาก ผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ เรื่อง การมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดละ 1,000 กล้า
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ภาคเรียน 1 /2564 ระหว่างวันที่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
การฝึกปฏิบัติงานและสรุปงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 44 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 31 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 7)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 27 ก.ค. 64
กำหนดการโอนเงิน สนับสนุนอาหารเช้า - อาหารกลางวัน งวด 12 - 30 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนสถานณการณ์แพร่ระบาด COVID-19
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องการเรียนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 27 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 27 ก.ค. 64
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 ก.ค. 64
ประชุมผู้บริหาร คระครู และบุคลากร
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 27 ก.ค. 64
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โดย : นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โดย : นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
อบรมการป้งกันภัยพิบัติ
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
ปัญญาประดิษฐ์
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
วันมาฆบูชา
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
การแข่งขันเขียนเรียงความภายใต้เรื่อง "สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น"
โดย : นางสาวศิริพร ปายี
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชาการงานอาชีพ
โดย : ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
เตารักษ์โลก
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
เครื่องเขมือบใบไม้
โดย : นางสาวศศิกานต์ ช่วยธรรมรัตน์ , นางสาวอรอุมา สาโท
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง

โดย :
ร.ร.สันติวิทยา    จ.เชียงราย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th