หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวโสมฐาดา พงษ์สา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวนันทวัน รอดมาก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวรุจิดา ทะนุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,368,372 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,264 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,681,550 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,372 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,962,929 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,569,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,459,213 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,431,834 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,327,956 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,564 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,015,781 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,911,816 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,303 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,233 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2040 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
3 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์ประชานุกูล) 1 ชลบุรี รัฐบาล
5 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
6 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
7 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 ชลบุรี รัฐบาล
8 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
10 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ชลบุรี รัฐบาล
12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
14 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 1 ชลบุรี รัฐบาล
15 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
17 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
21 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
23 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
24 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
25 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
26 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
27 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
28 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
29 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
30 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
31 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
32 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
33 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
35 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
36 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
37 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
40 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
41 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
42 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
43 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
45 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
46 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
47 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
50 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th