หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเย็น
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านสากอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดพืชอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 2
นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุชาดา ทองขาว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรพรรณ อุนันทชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
Mr. Claribeison F. Balubar
ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 11,503,981 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,766 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,193,115 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,748,433 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,511,034 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,425,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,386,474 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,940,278 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,883,241 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,808,721 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,618,656 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,361,615 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,071,461 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,063,667 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,026,768 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวสัจพร งามศลิป์ 2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง 3. นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นายพงศ์พัทธ์ สมบูรณ์ยิ่ง 2. นางสาวสราลี บุญมี 3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวกัลยรตัน์ วิจิตราพันธ์ 2. นางสาวปวีณา ดีค าไฮ 3. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นายภัทรพล สังข์รุ่ง 2. นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์ 3. นางสาวชไมพร อังกาบ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวชนิสรา ญาตเิจรญิ 2. นางสาวธันยากานต์ กุลจารุชัยพัฒน์ 3. นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เชื้อ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานชีววิทยาห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
โดย : 1. นางสาวฐิตาภา คนทัศน์ 2. นางสาวชุติมา ไชยทุ่งฉิน 3. นางสาวสราวลี ชาลีชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาฐานสร้างกล้าสู่โลกออนไลน์
โดย :
ร.ร.สามเงาวิทยาคม    จ.ตาก
เกม Click for Kids to Change our Hearts and Care for The World
โดย : เด็กหญิงพนิตนันท์ จารุเลิศพิศุทธิ์,เด็กหญิงโชติกา เวชอุบลและเด็กหญิงณัฎฐ์ทวี ภัทรวรรณ
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่

โดย : รางวัลชนะเลิศกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย

โดย : รางวัลชนะเลิศกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย

โดย : รางวัลชนะเลิศกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด ช ณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
วาดการ์ตูน Comic Strip ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง
โดย : ด ช อดิศักดิ์ บุผาลา
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โดย : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ร.ร.บ้านเกาะตรวจ    จ.สุรินทร์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย 2562
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
การ์ตูนแอนนิเมชั่น2D นิทานพอเพียง ผลงานนักเรียน ม.2
โดย : ด.ช.ภุนุเดช สิริศรีจันทร์,ด.ช.เทิดไท ปุ้มสีดา
ร.ร.บ้านโคกกุง    จ.บุรีรัมย์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th