หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสองคร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำภู
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเมืองที
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
นายสมภพ สานุสันต์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นางสาวญาณิศา มั่นช่อง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายสำเริง หงษ์กำเนิด
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายศิริศักดิ์ พรหมเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดบัวขวัญ    จ.ปทุมธานี
นายศราวุฒิ สุริวงค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายณัฐวุฒิ กันทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,904,803 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 8,658,608 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,585,250 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,521,367 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,700,015 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,483,086 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,336,658 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,220,090 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,209,474 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,080,757 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,038,060 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,725,124 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,440,767 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,417,880 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,380,572 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
อันดับที่ 196 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กหญิงสิรินทรา ดวงอาจ
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 108 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กหญิงสิรินดา ดวงอาจ
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 129 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กชายปุณยวัจน์ จันต๊ะวงค์
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
อันดับที่ 82 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปัว
โดย : เด็กชายอิสยาห์ สุกาวงค์
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
โดย : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลคุณธรรม 2 ดาว สพฐ.
โดย : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลพิเศษ การประกวดวาดภาพโควิด
โดย : เด็กหญิง
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง
ร.ร.บ้านวังกว้าง    จ.ปัตตานี
โครงงานคุณธรรม-โต๊ะเรียนดีไม่มีริ้วรอย
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ห้องเรียนสะอาดไร้ขยะ
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ห้องสะอาดน่าอยู่
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ออมดีมีเงินเก็บ
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ขยะปลอดภัยไร้สารพิษ
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ทำตามกฎหมายชีวิตสดใส
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-เด็กไทยไหว้งาม
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ไหว้ไม่ดีเดี๋ยวผีมาสอน
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-ขวดน้ำวิ่งลงถังรีไซเคิล
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
โครงงานคุณธรรม-เด็กดีไม่หนีการเข้าแถว
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)    จ.อุทัยธานี
ผลงานโครงการห้องเรียนกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564
โดย :
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/197 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th