หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายชูชาติ ดีมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวปรียานุช มีจาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายชรินทร์ พลลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,368,801 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,393 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,681,660 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,389 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,963,006 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,138 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,459,422 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,431,967 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,328,012 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,619 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,015,831 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,911,852 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,314 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลโอเน็ต ค่าเฉลี่ยระดับดี
โดย : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
คัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
โดย : เด็กชายธาดาเดช นวนดอกรัก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ปิดบ้านในงานธาตุทองนิทรรศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน W.T. Open House ๒0๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “วชิรธรรมแลนด์ แดน ๔.๐”
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปี ๒๕๖๒
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันโครงการ สร้างสำนึกพลเมือง ปีที่ ๙ Project Citizen 2018
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ร่วมสอบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดหนูน้อยนพมาศ
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดประดิษฐ์กระทงลอย
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเยาวชนคนดี ครั้งที่ ๙ กองทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหมากล้อม ACC Friendship Game 2018 ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรยุวมัคคุเทศน์ รุ่น๔
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๓๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันวิชาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/145 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th