หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาววรรณา จิ๊สมัน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจีรวรรณ สังข์สิงห์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นาง วรรษิญา นามวิชา
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
นางสาวปฏิญา คชสว้สดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาว วนัสตยา หอมคง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,768,729 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 6,343,693 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,215,566 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,447,288 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,206,664 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 4,189,394 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,182,060 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,135,264 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,061,337 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,049,168 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,873,902 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,666,247 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,302,781 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,211,433 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,776,409 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันเขียนเรียงความภายใต้เรื่อง "สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น"
โดย : นางสาวศิริพร ปายี
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชาการงานอาชีพ
โดย : ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
เตารักษ์โลก
โดย :
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง
เครื่องเขมือบใบไม้
โดย : นางสาวศศิกานต์ ช่วยธรรมรัตน์ , นางสาวอรอุมา สาโท
ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์    จ.พัทลุง

โดย :
ร.ร.สันติวิทยา    จ.เชียงราย
คลิปวิดีโอโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5    จ.สุพรรณบุรี
เหรียญทองแดงโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทย์ระดับชาติ
โดย : นางสาวชญานิศ อุตตะคุท
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : ด.ช.ทวีศิลป์ สีหาโบราณ
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
โดย : ด.ช.พงศพัศ มาพงษ์
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โดย : ด.ช.พงศพัศ มาพงษ์
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซออู้ ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : ด.ญ.จันทภา สายสมุทร
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซอด้วง ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
การประกวดเดี่ยวดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : ด.ช.ศิววงศ์ รุ่งวิทย์
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓
โดย : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : ด.ญ.ปัณฑารีย์ บุญสมยา
ร.ร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ    จ.อำนาจเจริญ
เอกสารโครงงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
โดย :
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
โล่รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันงานสตรีสากล ประจำปี 2564
โดย :
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิค ภาคใต้ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย :
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
รางวัลการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกชิงแชมป์ ประเทศไทย แบบเววอร์ชัวร์ (บอสชี่)
โดย :
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
โดย :
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/192 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th