หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,929 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,875 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,181 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,276 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,072 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,921 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,690 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,924 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,267 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,578 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,117 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,233 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,564 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ประดิษฐ์กระทงลอย
โดย : ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : ประกวดประเภทเพลง
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
โครงการยุวชนประกันภัย ประกวดประเภทเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : วงดนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
โดย : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รณรงค์การใช้ถุงผ้า
โดย : สภานักเรียน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
โดย : นายคมสันติ์ ปูริกา
ร.ร.แม่แตง    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต
โดย : กีฬาวู๊ดบอล
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประจำปี2563
โดย : กีฬาเซปักตะกร้อ
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงพรนภา ต้นแขม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงชลดา สีสาวแห
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
โดย : เด็กหญิงฐิติมา ต้นแขม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงกิตติกา ยมธรรม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : ๑. เด็กชายสุเมธัส บรรเทิงจิต ๒. เด็กหญิงสโรชา ดีขยัน
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงธัญชนก ส่งวงษ์จินดา
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
โดย : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส    จ.อ่างทอง
โครงการเว็บไซต์แนะนำมหาวิทยาลัย
โดย : น.ส.สุพรรณิการ์
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
แอปพลิเคชัน School introduction (SI)
โดย : นางสาวอนัญญา บุบผาวรรณา
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
โรงเรียนเขาพนมแบกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2
โดย :
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
โดย : เด็กหญิงฌามิล จารงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
ร.ร.บางนราวิทยา    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ 1/197 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th