หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางวินิตา แก้วเทพ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางวินิตา แก้วเทพ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นายไวย์ สองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นายสมโชค ศิริประภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองพลับวิทยา    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,676 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,405 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,905 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,034 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,412 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,831 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,937 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,504 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,780 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,640 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,590 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,471 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,528 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,464 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6
โดย : นางสาวเบญจวรรณ ศรีรูปหมอก
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6
โดย : นางสาวพิชชาภา เนตรวงศ์
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง เดี่ยวโหวด ม. 4-6
โดย : นายวัชระ สุคำภา
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง การแสดงมายากล ม.1-6
โดย : นางสาวรวงข้าว คำมุงคุณ นางสาวศิริขวัญ อุปัชฌาย์
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3
โดย : เด็กหญิงอภิชญา ทองกาล เด็กหญิงปวันรัตน์ โคตรพรม
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
โดย : นางสาวกรมณี ราชกุดกอก นางสาวจุฑาลักษณ์ คำมุงคุณ นายณัฐพงศ์ พุกอุบล นางสาววริศรา เหง้าโอสา นางสาวอรนิ
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
โดย : เด็กชายทรงสุนันท์ ไชยเพชร เด็กชายเฉลิมราช พุกอุบล
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6
โดย : นายธีระพันธ์ รูปงาม นางสาวรวิสรา แสงผุย นายวุฒิชัย ไชยเพชร
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3
โดย : นางสาวณัฐรัตน์ เขื้อวังคำ เด็กหญิงวทันยา คำมุงคุณ เด็กหญิงอารดา คำลือไชย
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
เหรียญทองแดง คิดเลขเร็ว ม.4-6
โดย : นางสาวกาญจนา โคตรพรม
ร.ร.ดงหลวงวิทยา    จ.มุกดาหาร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงอรัชพร ปาสารักษ์ Grade 9/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงรภัสศา ทองไทย Grade 9/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงศศิพร ช่วยแสง Grade 7/2
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทการท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงหทัยชนก หมีนอน Grade 7/4
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทพินิจวรรณคดี เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงณัฐชูพิศ เลื่อนไธสง Grade 9/1
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทวรรณกรรมพิจารณ์ เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา Grade 8/1
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงทัศนีวรรณ เจริญสุข Grade 7/3
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงอารยา ศิลธรรม Grade 3/4
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงดวงฤทัย พรมชื่น Grade 3/7
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
โดย : เด็กหญิงสุจารี ทิพชัย Grade 4/3
ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/191 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th