หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดตะพงนอก
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางอารีย์ คนซื่อ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โคกสลุงวิทยา    จ.ลพบุรี
ณัฐนันท์ สุขสม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ณัฐธิดา หมายถมกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ฟาตีมุ๊ มาราวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางจิตรพร สมสร้าง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สว่างคูณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,986,586 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,673,920 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,261,500 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,877,110 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,817,517 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,802,381 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,304,126 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,255,431 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,238,708 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,039,102 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,977,133 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,597,565 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,302,329 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,288,794 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”
โดย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปีการศึกษา2561
โดย : ชัยยา บุญโต
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ผ่านการวัดและประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : วรรณิศา ศรีบรรเทา
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R เรื่อง My Neighborhood ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางจิตรลดา เชยชม
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลครูผู้สอนระดับดี
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลครูผู้สอนระดับดี
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลเกียรติยศ
โดย : นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
โดย : นางสาววกัณฑิมา เผือกใต้
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
ครูดีไม่มีวันลา
โดย : วราภรณ์ สมหงษ์
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูดีไม่มีวันลา
โดย : เดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : เดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/350 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th