หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดแสงมณี
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโชติทายการาม
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านจางวาง
สพป.จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
สพป.สมุทรสงคราม เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
นายสุทธิรัก ชาดง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศาลาพัน    จ.ปทุมธานี
นายณัฐกิตต์ ไกยฝ่าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นายสัญญา พลเสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวพรรณิดา ทองให้
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,439,540 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,560,548 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,609,430 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,371,894 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,008,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,987,049 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,779,394 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,767,049 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,669,476 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,537,273 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,520,665 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,039,062 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,812,905 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,593,490 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,568,520 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รายวิชา โครงงานประยุกต์ รหัสวิชา ว30283 ระดับชั้น ม.6
โดย : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ยอดเยี่ยม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
โดย : นายศุภชัย ทองดอนดู่
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา    จ.นครปฐม
ชนะเลิศ​ อันดับ​ 1 ในการแข่งขัน​ตอบปัญหา​วิทยา​ศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​ด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราช​ดำริ​
โดย : นายปฐมรัฐ คูหา
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
ปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับโล่ ยกย่องจาก สพฐ. ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
โดย : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
โดย : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปล ( บาลี-อังกฤษ )
โดย : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสรุปความรู้จากการชมวีดีทัศน์ (ภาษาอังกฤษ )
โดย : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
การพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
โดย : นางวนิดา คงทรัพย์
ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    จ.สุราษฎร์ธานี
วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแบบ Phonics
โดย : นางสาวจันจิรา เพ็งโท้
ร.ร.วัดรังสิต    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนภาษาจีน
โดย : นางสาวชลิตตา คำมูล
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
โดย : นางสาวชลิตตา คำมูล
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
กิจกรรม One day trip with คำขวัญจังหวัดพิจิตร
โดย : น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ Constructivism บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST-LOCAL WISDOM INTEGRATION LEARNING MODEL IN ORDER TO
โดย : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE LEARNING MANAGEMENT APPROACH BY USING CIRC TECHNIQUE IN ORDER TO DEVELOP READING
โดย : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
กิจกรรม “ผ่านตาอย่างจดจำ”
โดย : น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/438 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th