หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเย็น
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านสากอ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนวัดพืชอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 2
นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุชาดา ทองขาว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมวิภาวดี    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรพรรณ อุนันทชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
Mr. Claribeison F. Balubar
ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 11,503,666 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,766 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,193,087 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,748,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,511,018 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,425,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,386,236 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,940,273 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,883,231 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,808,704 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,618,643 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,361,590 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,071,449 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,063,661 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,026,759 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบทดสอบชั้นป2
โดย : นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 12562
โดย : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
โมเดลและภาพเคลื่อนไหวช่วยให้เขียนภาพไอโซเมตริกง่ายขึ้น
โดย : นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์
ร.ร.สามเงาวิทยาคม    จ.ตาก
ตัววอย่างข้อสอบ ป๕ (สำหรับนักเรียน )
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ตัวอย่างข้อสอบปภาคเรียนที่๑ ป.๓ ( สำหรับนักเรียน)
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.4 2562
โดย : นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
คุณครูวิริยะ สุสุทธิ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" เพชรสยาม ประจำปี พ.ศ. 2562
โดย : นายวิริยะ สุสุทธิ
ร.ร.เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี    จ.เพชรบุรี
ข้อสอบสังคมศึกษา ป.๔/๒๕๖๒
โดย : นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อมูลนักเรียน
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
สถิติและข้อมูล
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
ค่ามาตรฐาน
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรียนรู้ระดับเทคโนโลยี และการสร้างภาพฉายเบื้องต้น รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวรัชนก จินะตา
ร.ร.สามเงาวิทยาคม    จ.ตาก
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่1
โดย : นางสาวปวีณา กองวิเศษ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รายงานอบรมออนไลน์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
โดย : นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ร.ร.พัฒนศึกษา    จ.ชุมพร
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 สุขศึกษา ป.4
โดย : นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 สุขศึกษา ป.3
โดย : นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 สุขศึกษา ป.2
โดย : นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ ๑ ป๕ รายวิชาดนตรี นาฏศิลป์
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/62 วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
โดย : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/62 วิชาสังคมศึกษา ป.5
โดย : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/301 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th