หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านซับใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดบางกอบัว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดวิเศษการ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนวัดบัวหวั่น
สพป.นครปฐม เขต 2
นายศตวรรษ บุญแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพชรกมล เต็มใจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริเพ็ญ ทรงศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางวาสนา เผ่าพันธ์ุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสิริรัก ชาญกลราวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจรรยากร แก่นภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,742,059 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,258,448 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,853,653 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,271,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,104,282 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,815,937 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,726,122 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,694,245 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,502,391 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,433,246 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,255,072 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,127,051 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,963,202 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,917,087 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2559
โดย : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โล่ประกาศเกียรติคุณ"ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน"
โดย : นางสาวชยาภัสร์ สุวลักษณ์
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท ( Contect Clue )
โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นางเกสร แสงสุริยัน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
โดย : นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
The development of ..
โดย : นางสาวสมิหลา สุดทอง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 5
โดย : ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
Development of EFL Students' English Oral Proficiency and Willingness to Communicate in English Speaker Teachers' Classrooms ของ ECER 2016
โดย : นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทความ หัวข้อ What Causes Undergraduate Students to Plagiarize in Academic Writing?
โดย : นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคG.I.
โดย : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
ทดสอบ
โดย : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
สื่อเรื่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
E-book-คำราชาศัพท์
โดย : นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author
โดย : ครูชลธิชา วรภู
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/275 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th