หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 33
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียนพนางตุง
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 0
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านพะทาย
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
นางยวนตา เกตุเรน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางละออง ประทุมศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาว ธนาภา ขาวมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ ภูสามารถ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์สุดา เต็มดี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,234,834 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,410,357 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,090,804 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,751,946 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,669,116 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,622,810 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,127,573 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,076,974 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,055,980 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,765,681 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,495,302 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,196,058 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,147,161 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,127,722 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น
โดย : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเวทคณิต ม.ต้น
โดย : นางสาวทิพย์สุดา เต็มดี
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น
โดย : นางสาวทิพย์สุดา เต็มดี
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูดีเด่นศรีพัทลุง
โดย : นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
รางวัลครูดี มีวินัย มีความเสียสละ
โดย : นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
รางวัลครูดีในดวงใจ
โดย : นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางจุฑารัตน์ สายชล
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ได้รับเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง
โดย : นางณาตยา ไชยศรียา
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”จาก คุรุสภา
โดย : นางณาตยา ไชยศรียา
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีเด่นศรีพัทลุง” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง
โดย : นางณาตยา ไชยศรียา
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
ครูดีศรีเอกชน
โดย : นางสาววิภาพร เหตุทอง
ร.ร.วีรนาทศึกษา    จ.พัทลุง
สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ปี2562
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
กรรมการคุมห้องสอบ สอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ปี2561
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี2561
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ปี2561
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี2561
โดย : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ร.ร.บ้านพะทาย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/321 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th