หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสองคร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำภู
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเมืองที
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
นายสมภพ สานุสันต์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นางสาวญาณิศา มั่นช่อง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายสำเริง หงษ์กำเนิด
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายศิริศักดิ์ พรหมเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดบัวขวัญ    จ.ปทุมธานี
นายศราวุฒิ สุริวงค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายณัฐวุฒิ กันทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,904,783 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 8,658,436 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,585,211 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,446,870 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,699,965 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,483,086 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,336,649 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,220,076 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,209,472 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,080,754 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,038,050 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,725,119 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,440,722 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,417,876 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,380,528 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
โดย : นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น
ร.ร.เซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน    จ.สกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"
โดย : นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์
โดย : นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : นางสุชัญญา ชัยมงคล
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 The development of guidelines for enhancing desirable characteristics of school students Muangklangprachanukul, Secondary E
โดย : ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ร.ร.เมืองกลางประชานุกูล    จ.ยโสธร
เข้าร่วมการสัมมนาองค์ความรู้ปราชญ์ศิลปิน ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ แนวคิดรูปแบบและการส้รางสรรค์การแสดง
โดย : นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
รางวัล "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการเรียนการสอน ระดับ ดีเยี่ยม
โดย : นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
รางวัล ครูผู้สอนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม"
โดย : นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9(PA)
โดย : นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์    จ.สมุทรสาคร
รองผู้บริหารมัธยมดีเด่น
โดย : นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์
ร.ร.ท่าช้างวิทยาคาร    จ.สิงห์บุรี
ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
โดย : นางทิวาพร สมดวง
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นางทิวาพร สมดวง
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป
โดย : นางทิวาพร สมดวง
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
เผยแพร่ผลงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิต ของพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โดย : นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ
ร.ร.สุไหงโกลก    จ.นราธิวาส
นวัตกรรม กล่องแสงน่ารู้
โดย : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบบทเรียนออนไลน์
โดย : นายพิเดช ระภักดี
ร.ร.โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
เจ้าของ-Admin สื่อออนไลน์เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม
โดย : นายธีรยุทธ บุษบงค์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : นางทิวาพร สมดวง
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รางวัล EIS teacher award
โดย : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
Asean activity and X - mas award
โดย : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/518 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th