หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,794 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,525 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,918 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,130 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,421 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,845 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,974 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,565 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,908 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,710 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,685 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,531 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,595 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,492 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผ่านการวัดและประเมินผล สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการวัดและประเมินผล ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
has successfully complete the online course "English Communication ass a Second Language: (ECSL)" by Bannongtakob School, Chainat Primery Educational Service Area Office
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเดาะตะกร้อ
โดย : นายเฉลิมพล นามวิชัย
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันชุ๊ตติ้งเปตอง
โดย : นายเฉลิมพล นามวิชัย
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางสุขภาพ
โดย : นายเฉลิมพล นามวิชัย
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
OPEC AWARD 2020 102 ปี การศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
โดย : พระครูวิบูลปริยัตยากร
ร.ร.วิสุทธิ์วิทยากร    จ.ลำปาง
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี2563
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
has pass the Online English Knowledge Assessment Test by Roi Ed Industrial Community Education College
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่องการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป. พระนครศรีอยุทธยา เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องการใช้คำในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% จากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พรบ. ความคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% โดยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์วิทยา สพม. เขต 13
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
has complete the online course "Basic English Grammar" awarded by Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่1 - 3
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรหึง
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง กล้องโทรทรรศน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th