หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,923 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,864 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,180 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,071 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,908 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,678 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,924 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,258 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,574 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,097 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,216 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,552 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
. ได้รับรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปี 2561
โดย : นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.1-3 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวกรกมล ศิริวุฒิ
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.1-3 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวกรกมล ศิริวุฒิ
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวปวีณา มิ่งมา
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวกรกมล ศิริวุฒิ
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
รางวัลครูดีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2561
โดย : นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nationnal Test: NT) ความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nationnal Test: NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
ฺBINGO !! อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ร.ร.วัดเนินมะคึก    จ.พิษณุโลก
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 และ2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ และประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล    จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดย : ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th