หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,928 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,868 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,181 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,215 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,071 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,912 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,681 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,924 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,261 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,575 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,107 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,222 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,558 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ พ22101 ชั้น ม.2 เรื่อง เจตคติในเรื่องเพศ
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ พ22101 ชั้น ม.2 เรื่อง พัฒนาการวัยรุ่น
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ พ22101 ชั้น ม.2 เรื่อง วัยรุ่น...วัยวุ่น
โดย : นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน รายวิชา เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
Best practices การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โดย : นายอเนตร ดังคนึก
ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา    จ.สุรินทร์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)    จ.ภูเก็ต
รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง นำเพื่อนเล่าเพื่อน
โดย : นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผักและน้ำผลไม้
โดย : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย
โดย : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์
โดย : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรอบรมคอม
โดย : มูนีซัม มาหะ
ร.ร.บ้านจะแนะ    จ.นราธิวาส
สื่อประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ว20202 (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 6 เรื่อง การออกแบบข้อสอบ
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 5 เรื่อง ปุ่ม Buttons แและการเชื่อมโยง
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 4 เรื่อง ข้อความและมัลติมีเดีย
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 เรื่อง เริ่มสร้างหนังสือ
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 เรื่อง ทำความรู้จักกับ Desktop Author
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ชุดฝึกทักษะ เรื่องสร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
โดย : นางสุวิมล สว่างสุข
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
การพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป์ตามแนวคิดนั่งร้านเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เพื่อฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประกอบเพลงนาฎยบายศรีบารมีเมืองสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางเย็นจิตร บุญศรี
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th