หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,930 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,875 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,181 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,230 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,277 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,072 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,922 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,691 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,925 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,267 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,578 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,120 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,234 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,565 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เซิ้งสราญเก็บชมพู่หวานอำเภอคลองหาดโดยใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางเย็นจิตร บุญศรี
ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
ผลการประเมิน O-net เพิ่มมากกว่าระดับประเทศ
โดย : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เหรียญทอง ระดับประเทศ
โดย : นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เหรียญทอง ระดับประเทศ
โดย : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โดย : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
รางวัลรองผู่้อำนวยการดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563
โดย : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รางวัล OBEC AWARD เหรียญทอง ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรม PLC ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางพรพรรณ ปิ่นเงิน
ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์    จ.สมุทรปราการ
ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
โดย : นายอุทิศ ดีเฉย
ร.ร.วัดแสมดำ    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวมณีรัตน์ สิทธิกรรม
ร.ร.วัดแสมดำ    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นายอรุษ แพงคำอ้วน
ร.ร.วัดแสมดำ    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทรัพยากรเเร่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวพวงผกา หมุนลี
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (QSCCS)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวพิชญา สิทธิชัย
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรหิน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นายภัทรพล โสดดี
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นายประเสริฐ ทรัพย์มาก
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รางวัล ประกายเพชร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2563
โดย : นางอัมพร นันทะเสนา
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
เกมการศึกษากล่องมหาสนุก
โดย : นางสาววิภาวี พูลทวี
ร.ร.วัดเนินมะคึก    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th